DRAŽILOVÁ FIALOVÁ, Dana. Možnosti simulací společenských systémů při utváření postojů k sociálně znevýhodněným skupinám. In Jiří Němec (ed.). Výzkum a edukace sociálně znevýhodněných žáků. Romští žáci, děti cizinců (uprchlíků), teorie, výzkum, edukační strategie. Brno: Paido, 2012. s. 171-178. 334.publikace. ISBN 978-80-7315-224-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Možnosti simulací společenských systémů při utváření postojů k sociálně znevýhodněným skupinám
Název anglicky Altering the attitudes to socially disadvantaged people by simulating societies
Autoři DRAŽILOVÁ FIALOVÁ, Dana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Výzkum a edukace sociálně znevýhodněných žáků. Romští žáci, děti cizinců (uprchlíků), teorie, výzkum, edukační strategie, od s. 171-178, 8 s. 334.publikace, 2012.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063901
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-224-6
Klíčová slova česky Simulační hra; postoje; role; sociální role; Q-metodologie; Q-typy
Klíčová slova anglicky Social studies simulation; attitudes; roles; social roles; Q-methodology; Q-types
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Dana Dražilová Fialová, učo 16413. Změněno: 13. 3. 2013 11:06.
Anotace
Kapitola představuje výsledky pilotní studie šetření vlivu simulačních her ve společenskovědním vzdělávání na postoje žáků k sociální solidaritě zkoumáním změny jednotlivých složek postoje pomocí Q-metodologie a vysvětluje potenciál simulačních her pro rozvoj emocionální složky postojů žáků.
Anotace anglicky
The chapter presents the results of a pilot study of the influence of social studies simulations on the attitudes of pupils to social solidarity exploring the change within the individual attitude components with the help of Q-methodology explaining the potential of simulations for the emotional part of the attitude.
Návaznosti
MUNI/A/1023/2010, interní kód MUNázev: Výzkum a edukace sociálně znevýhodněných skupin (Akronym: VY-S-O-S)
Investor: Masarykova univerzita, Výzkum a edukace sociálně znevýhodněných skupin, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 27. 11. 2022 10:15