NOVÁKOVÁ, Zita. Funkční vyšetření zraku a metody rozvoje zrakového vnímání v rané intervenci u dětí se zrakovým nebo kombinovaným postižením. In Opatřilová, D., Nováková, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Early Support and Intervention for Children with Disabilities. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 139-154. ISBN 978-80-210-5880-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Funkční vyšetření zraku a metody rozvoje zrakového vnímání v rané intervenci u dětí se zrakovým nebo kombinovaným postižením
Název česky Funkční vyšetření zraku a metody rozvoje zrakového vnímání v rané intervenci u dětí se zrakovým nebo kombinovaným postižením
Název anglicky Functional Vision Assessment and Development of Functional Vision in Early Intervention Programmes for Children with Visual Impairments or Multiple Disabilities
Autoři NOVÁKOVÁ, Zita (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání první. Brno, Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Early Support and Intervention for Children with Disabilities, od s. 139-154, 16 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063903
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5880-4
Klíčová slova česky raná intervence; dítě se zrakovým postižením; dítě s kombinovaným postižením; rodiče; zrakový terapeut; funkční vyšetření zraku; zraková stimulace; zrakový výcvik; speciální pomůcky
Klíčová slova anglicky early intervention; a child with visual impairment; a child with multiple disability; functional vision assessment; parents; low vision therapist; vision stimulation; vision stimulation materials
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 11. 4. 2013 16:35.
Anotace
Text se zabývá podporou rozvoje funkčního vidění dětí raného věku se zrakovým nebo kombinovaným postižením. Důležitou roli v tomto procesu hraje rodina a její spolupráce s odborníky, zejména poradci rané péče. Zraková stimulace a zrakový výcvik by se měly stát neoddělitelnou součástí běžného života dítěte s postižením. Pro stanovení vhodného plánu zrakové stimulace a zrakového výcviku dítěte je důležitá kvalitní funkční diagnostika. Důležitou součástí těchto procesů se stávají různé speciální pomůcky.
Anotace anglicky
The text deals with the issue of functional vision development in children with visual impairment or multiple disability. A family of the child and its cooperation with various professionals, especially early interventionists, play an important role in the process. Vision stimulation and vision training must become a part of everyday life of a child with visual impairment. A proper functional vision assessment supports designing a successful vision stimulation programme and training. Various types of special materials are used within both processes.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 6. 10. 2022 09:17