Informační systém MU
NOVÁKOVÁ, Zita. Funkční vyšetření zraku a metody rozvoje zrakového vnímání v rané intervenci u dětí se zrakovým nebo kombinovaným postižením (Functional Vision Assessment and Development of Functional Vision in Early Intervention Programmes for Children with Visual Impairments or Multiple Disabilities). In Opatřilová, D., Nováková, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Early Support and Intervention for Children with Disabilities. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 139-154. ISBN 978-80-210-5880-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Funkční vyšetření zraku a metody rozvoje zrakového vnímání v rané intervenci u dětí se zrakovým nebo kombinovaným postižením
Name in Czech Funkční vyšetření zraku a metody rozvoje zrakového vnímání v rané intervenci u dětí se zrakovým nebo kombinovaným postižením
Name (in English) Functional Vision Assessment and Development of Functional Vision in Early Intervention Programmes for Children with Visual Impairments or Multiple Disabilities
Authors NOVÁKOVÁ, Zita (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Brno, Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Early Support and Intervention for Children with Disabilities, p. 139-154, 16 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063903
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5880-4
Keywords (in Czech) raná intervence; dítě se zrakovým postižením; dítě s kombinovaným postižením; rodiče; zrakový terapeut; funkční vyšetření zraku; zraková stimulace; zrakový výcvik; speciální pomůcky
Keywords in English early intervention; a child with visual impairment; a child with multiple disability; functional vision assessment; parents; low vision therapist; vision stimulation; vision stimulation materials
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 11. 4. 2013 16:35.
Abstract
Text se zabývá podporou rozvoje funkčního vidění dětí raného věku se zrakovým nebo kombinovaným postižením. Důležitou roli v tomto procesu hraje rodina a její spolupráce s odborníky, zejména poradci rané péče. Zraková stimulace a zrakový výcvik by se měly stát neoddělitelnou součástí běžného života dítěte s postižením. Pro stanovení vhodného plánu zrakové stimulace a zrakového výcviku dítěte je důležitá kvalitní funkční diagnostika. Důležitou součástí těchto procesů se stávají různé speciální pomůcky.
Abstract (in English)
The text deals with the issue of functional vision development in children with visual impairment or multiple disability. A family of the child and its cooperation with various professionals, especially early interventionists, play an important role in the process. Vision stimulation and vision training must become a part of everyday life of a child with visual impairment. A proper functional vision assessment supports designing a successful vision stimulation programme and training. Various types of special materials are used within both processes.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
Displayed: 1. 10. 2022 04:11