Informační systém MU
KLENKOVÁ, Jiřina, Barbora BOČKOVÁ and Ilona BYTEŠNÍKOVÁ. Kapitoly pro studenty logopedie : Text k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. 103 pp. ISBN 978-80-7315-229-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kapitoly pro studenty logopedie : Text k distančnímu vzdělávání
Authors KLENKOVÁ, Jiřina, Barbora BOČKOVÁ and Ilona BYTEŠNÍKOVÁ.
Edition Brno, 103 pp. 2012.
Publisher Paido
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7315-229-1
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D., učo 67483. Changed: 10. 3. 2013 20:31.
Abstract
Studijní materiál je určen pro studenty oboru speciální pedagogika, kteří se zabývají problematikou narušené komunikační schopnosti. Text je specificky strukturován, zahrnuje také další odkazy na odbornou literaturu a zdroje, určené k dalšímu studiu.
Displayed: 26. 9. 2022 14:48