KŘEPELKA, Filip. The imperfect dismantlement of the Czechoslovak pension system as an impulse for rebellion against European Union law. European Journal of Social Law. Bruges: die Keure, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 278-294. ISSN 2033-9755.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The imperfect dismantlement of the Czechoslovak pension system as an impulse for rebellion against European Union law.
Název česky Nedokonalé rozdělení československé důchodové soustavy jako důvod ke vzpouře proti právu Evropské unie
Autoři KŘEPELKA, Filip (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání European Journal of Social Law, Bruges, die Keure, 2012, 2033-9755.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Belgie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/12:00063912
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky Důchody; Československo; Evropská unie
Klíčová slova anglicky Pensions; Czechoslovakia; European Union
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., učo 353. Změněno: 19. 2. 2013 16:23.
Anotace
The paper explains how measures mitigating adverse effects of dissolution of Czechoslovak pension in 1992 system can become incompatible with law of the European Union whose member the Czech Republic and Slovakia became in 2004.
Anotace česky
Článek vysvětluje, jak se opatření ke zmírnění následků rozdělení důchodové soustavy Československa při jeho rozpadu v roce 1992 mohou ocitnout v napětí s právem Evropské unie, jejímiž členy se Česká republika Slovensko staly v roce 2004
Návaznosti
MUNI/B/1028/2010, interní kód MUNázev: 2. Mezinárodní letní škola zdravotnického práva - asistovaná reprodukce, mediace a komplementární metody (Akronym: zdravotníci)
Investor: Masarykova univerzita, 2. Mezinárodní letní škola zdravotnického práva - asistovaná reprodukce, mediace a komplementární metody, DO R. 2020_Kategorie B - Specifický výzkum - Studentské vědecké konference
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2022 03:05