BAUMAN, Petr, Tomáš ČECH, Michal KAPLÁNEK and Zuzana SVOBODOVÁ. Volný čas a jeho různá pojetí v minulosti a v současnosti (Various concepts of leisure in the past and in the present). In Kaplánek, M. (ed.). Čas volnosti - čas výchovy. Pedagogické úvahy o volném čase. 1. vyd. Praha: Portál, 2012. p. 15-56. ISBN 978-80-262-0450-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Volný čas a jeho různá pojetí v minulosti a v současnosti
Name in Czech Volný čas a jeho různá pojetí v minulosti a v současnosti
Name (in English) Various concepts of leisure in the past and in the present
Authors BAUMAN, Petr (203 Czech Republic), Tomáš ČECH (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Michal KAPLÁNEK (203 Czech Republic) and Zuzana SVOBODOVÁ (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Praha, Čas volnosti - čas výchovy. Pedagogické úvahy o volném čase, p. 15-56, 42 pp. 2012.
Publisher Portál
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063941
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-262-0450-3
Keywords (in Czech) čas; volný čas; prázdeň; filosofie; sociální problémy; mládež; rizikové faktory; výzkumná analýza
Keywords in English time; free time; leisure; philosophy; social problems; youth; factors of risk; research analysis
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D., učo 15881. Changed: 9. 4. 2013 00:20.
Abstract
První kapitola monografie o volném čase z pedagogického hlediska obsahuje zejména analýzu základních pojmů (leisure – Freizeit) a vývoj jejich chápání v evropské a severoamerické společnosti. Je výsledkem dlouhodobé badatelské práce autorů.
Abstract (in English)
The first chapter of the book about leisure, in the perspective of educational sciences, contains an analysis of the basic concepts (leisure – free time) and of the development of their understanding in the societies of Europe and Nord America. It is the result of long-term research work of the authors.
PrintDisplayed: 11. 8. 2022 01:37