SKOŘEPOVÁ, Tereza. Aktuální výzkumy integrované výuky cizího jazyka a nejazykového předmětu – přehledová studie (Research Study: Current Research in the Field of Content and Language Integrated Learning). In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. (eds.). Výzkum výuky cizích jazyků II. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 61-75. ISBN 978-80-210-6108-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Aktuální výzkumy integrované výuky cizího jazyka a nejazykového předmětu – přehledová studie
Name (in English) Research Study: Current Research in the Field of Content and Language Integrated Learning
Authors SKOŘEPOVÁ, Tereza (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. Brno, Výzkum výuky cizích jazyků II, p. 61-75, 15 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063956
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6108-8
Keywords (in Czech) Integrovaná výuka cizího jazyka a nejazykového předmětu; CLIL; výzkum CLILu
Keywords in English Content and language integrated learning; CLIL; CLIL research
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Tereza Skořepová, učo 10290. Changed: 20. 3. 2013 19:06.
Abstract
Tato přehledová studie předkládá výsledky aktuálních zahraničních výzkumů v oblasti integrované výuky cizího jazyka a nejazykového předmětu (Content and Language Integrated Learning; CLIL). Analyzovaný soubor představují studie uveřejněné ve specializovaných časopisech, které se této problematice výhradně věnují; International CLIL Research Journal (ICRJ) a zvláštní vydání VIEWS.
Abstract (in English)
This research study presents the findings of foreign research in the field of content and language integrated learning (CLIL). It introduces relevant works published in specialized journals: International CLIL Research Journal (ICRJ) and a special issue of VIEWS.
Links
MUNI/B/0888/2011, interní kód MUName: Cyklus konferencí k problematice kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání (Acronym: CYKO 2012)
Investor: Masaryk University, Category B
PrintDisplayed: 1. 7. 2022 04:38