VYSTRČIL MARKOVÁ, Petra. Zjišťování míry inklinace učitele k biofilní koncepci vzdělávání. In Janík, T., Pešková, K. et al. Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 148-161. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 31. ISBN 978-80-210-6132-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zjišťování míry inklinace učitele k biofilní koncepci vzdělávání
Název anglicky The Investigation of the Degree of Teacher's Inclination Toward Biophiled Orienation of Education
Autoři VYSTRČIL MARKOVÁ, Petra (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Janík, T., Pešková, K. et al. Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky, od s. 148-161, 14 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 31, 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063964
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6132-3
Klíčová slova česky subjektivní teorie učitele; biofilní orientace vzdělávání; technika strukturování konceptů; rozhovor
Klíčová slova anglicky teacher's subjective theories; biophiled orientation of education; technique of stucturing concepts; interview
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D., učo 319967. Změněno: 22. 2. 2013 18:33.
Anotace
Tato kapitola se zabývá subjektivními teoriemi učitele ve vztahu k biofilní koncepci vzdělávání. V zastřešujícím pohledu je zaměřena na učitelovo chápání a uvažování o člověku a jeho postavení ve světě. Vymezuje základní pojmy, nabízí shrnutí dosavadního stavu poznání a popisuje metodologii výzkumu s akcentem na uvedenou problematiku. Kapitola rovněž prezentuje postup ověřování výzkumného nástroje. Závěr je věnován prvním zjištěním a diskusi metodologie.
Anotace anglicky
This chapter deals with teacher's subjective theories toward biphiled conception of education. In the main view it is focused on teacher's understanding and thinking about man and his postion at world. It defines the basic terms, offers a summary of a current state and describes a methodology of a research focused on the stated issue. The chapter also presents the way of verification of the research tool. The conclusion is devoted to the first findings and discussion of methodology.
Návaznosti
MUNI/A/0883/2011, interní kód MUNázev: Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky (Akronym: SKOLA 2012)
Investor: Masarykova univerzita, Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 19. 5. 2022 02:15