GIRGLOVÁ, Veronika a Jiřina KLENKOVÁ. Problematika výchovně vzdělávacího procesu žáků s narušenou komunikační schopností v inkluzivním prostředí základní školy. In HREBEŇÁROVÁ, L., ŠTVARTÁKOVÁ, J. Študent na ceste k praxi : Zborník abstraktov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika. první. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2012. s. 25-35. ISBN 978-80-555-0591-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Problematika výchovně vzdělávacího procesu žáků s narušenou komunikační schopností v inkluzivním prostředí základní školy.
Název česky Problematika výchovně vzdělávacího procesu žáků s narušenou komunikační schopností v inkluzivním prostředí základní školy.
Název anglicky The issue of educational process for children with impaired communication ability in inclusive surrounding of elementary school
Autoři GIRGLOVÁ, Veronika (203 Česká republika, garant, domácí) a Jiřina KLENKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání první. Prešov, Študent na ceste k praxi : Zborník abstraktov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika. od s. 25-35, 11 s. 2012.
Nakladatel Prešovská univerzita v Prešove
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063985
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-555-0591-6
Klíčová slova česky žák s narušenou komunikační schopností; integrace; speciální vzdělávací potřeby; inkluzivní prostředí; základní školy
Klíčová slova anglicky The pupil with impaired communication ability; integration; special educational needs; the inclusive environment; primary schools
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D., učo 1372. Změněno: 21. 3. 2013 18:17.
Anotace
Primární problematikou, na kterou se tento příspěvek zaměřuje, je výzkum z oblasti vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností v inkluzivním prostředí běžných základních škol. Obsah příspěvku reflektuje dvě fáze výzkumného šetření. V první fázi výzkumného šetření byla uskutečněna analýza míry integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáky s narušenou komunikační schopností) v Jihomoravském kraji. V druhé fázi byla analyzována aktuální úroveň komunikace těchto žáků v kontextu s jejich komunikativní kompetencí, plynoucí z klíčových kompetencí, stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. V souvislosti s touto problematikou je třeba brát zřetel rovněž na zkušenosti pedagogů, kteří intenzivně pracují s těmito žáky. Výše zmíněná problematika je zahrnuta v dílčích výsledcích výzkumného šetření, které jsou v příspěvku uvedeny.
Anotace anglicky
The primary issue, on which this contribution is focused, is education of students with impaired communication abilities in an inclusive environment of primary schools. The content reflects two phases of research. In the first phase was carried out analysis of integration of pupils with special educational needs (children with impaired communication abilities) in Southern Moravia region. In the second phase was analyzed the current level of communication of pupils with impaired communication abilities, in content of their communicative competences arising from the core competencies, set by the Framework Educational Programme for primary education. In connection with this problem should also take into account the experience of teachers who intensively work with these students. The above issues are listed in this contribution.
Návaznosti
MUNI/A/0886/2011, interní kód MUNázev: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Akronym: IVZVSDP)
Investor: Masarykova univerzita, Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 12. 8. 2022 17:23