KORYČÁNKOVÁ, Simona and Larisa KRJUKOVOVÁ. Problematika vyjádření percepce v poetických obrazech ruských a českých symbolistů (Problems of perception in terms of poetic paintings of Russian and Czech Symbolists). In Komunikace v jazykové a kulturní rozmanitosti. 1st ed. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. p. 156-162. ISBN 978-80-261-0158-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Problematika vyjádření percepce v poetických obrazech ruských a českých symbolistů
Name (in English) Problems of perception in terms of poetic paintings of Russian and Czech Symbolists
Authors KORYČÁNKOVÁ, Simona (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Larisa KRJUKOVOVÁ (643 Russian Federation).
Edition 1. vyd. Plzeň, Komunikace v jazykové a kulturní rozmanitosti, p. 156-162, 7 pp. 2012.
Publisher Západočeská univerzita v Plzni
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063993
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-261-0158-1
Keywords (in Czech) percepce poetický obraz symbol sémantické pole
Keywords in English perception symbol poetic image semantic field
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D., učo 2596. Changed: 20. 3. 2013 17:59.
Abstract
Jazykovědné zkoumání v oblasti poetických obrazů symbolistických básníků je v uvedené práci zaměřeno na výrazy zahrnující prvek zrakového, sluchového, chuťového a hmatového vnímání. Metaforické vyjádření vjemové synestezie je doloženo řadou příkladů z ruskojazyčných a českých textů.
Abstract (in English)
Linguistic research into poetic images of symbolistic poets is focused in this work on expressions involving visual, auditory, gustatory and tactile perception. Metaphorical expression of perceptual of synesthesia is documented with number of examples from the Russian-speaking and Czech texts.
PrintDisplayed: 8. 2. 2023 02:41