KORYČÁNKOVÁ, Simona a Larisa KRJUKOVOVÁ. Problematika vyjádření percepce v poetických obrazech ruských a českých symbolistů. In Komunikace v jazykové a kulturní rozmanitosti. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 156-162. ISBN 978-80-261-0158-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Problematika vyjádření percepce v poetických obrazech ruských a českých symbolistů
Název anglicky Problems of perception in terms of poetic paintings of Russian and Czech Symbolists
Autoři KORYČÁNKOVÁ, Simona (203 Česká republika, garant, domácí) a Larisa KRJUKOVOVÁ (643 Rusko).
Vydání 1. vyd. Plzeň, Komunikace v jazykové a kulturní rozmanitosti, od s. 156-162, 7 s. 2012.
Nakladatel Západočeská univerzita v Plzni
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063993
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-261-0158-1
Klíčová slova česky percepce poetický obraz symbol sémantické pole
Klíčová slova anglicky perception symbol poetic image semantic field
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D., učo 2596. Změněno: 20. 3. 2013 17:59.
Anotace
Jazykovědné zkoumání v oblasti poetických obrazů symbolistických básníků je v uvedené práci zaměřeno na výrazy zahrnující prvek zrakového, sluchového, chuťového a hmatového vnímání. Metaforické vyjádření vjemové synestezie je doloženo řadou příkladů z ruskojazyčných a českých textů.
Anotace anglicky
Linguistic research into poetic images of symbolistic poets is focused in this work on expressions involving visual, auditory, gustatory and tactile perception. Metaphorical expression of perceptual of synesthesia is documented with number of examples from the Russian-speaking and Czech texts.
VytisknoutZobrazeno: 9. 2. 2023 06:56