GRENAROVÁ, Renée. Research of Teaching Russian Language as Foreign Language to Learners with Specific Learning Difficulties. In Education, researche, development. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Research of Teaching Russian Language as Foreign Language to Learners with Specific Learning Difficulties
Name in Czech Výzkum vyučování ruštiny jako cizího jazyka u žáků se speifickými poruchami učení
Authors GRENAROVÁ, Renée.
Edition Education, researche, development, 2012.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Bulgaria
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) výzkum; vyučování; ruština jako cizí jazyk; žáci; speifické poruchy učení
Keywords in English research; teaching; Russian language as foreign language; learners; specific learning difficulties
Changed by Changed by: PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D., učo 2079. Changed: 21. 2. 2013 23:16.
Abstract
The lecture was focused on the research of teaching Russian language as foreign language to learners with specific learning difficulties.
Abstract (in Czech)
Přednáška se zaobírala tématem byla zameřena na téma Výzkum vyučování ruštiny jako cizího jazyka u žáků se speifickými poruchami učení.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 28. 9. 2022 01:58