KOLÁŘOVÁ, Ivana. Jak se odráží zájem o téma zdraví a nemocí v užití vybraných kolokací v českých textech. Stylistyka, Opole: Uniwersytet Opolski - Instytut Filologii, 2012, XXI, č. 1, s. 253-270. ISSN 1230-2287.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Jak se odráží zájem o téma zdraví a nemocí v užití vybraných kolokací v českých textech
Název česky Jak se odráží zájem o téma zdraví a nemocí v užití vybraných kolokací v českých textech
Název anglicky Reflexion of the Attention Paid to the Themen Health (zdraví) and Illness (nemoc) in Various Czech Texts
Autoři KOLÁŘOVÁ, Ivana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Stylistyka, Opole, Uniwersytet Opolski - Instytut Filologii, 2012, 1230-2287.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063994
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova anglicky Czech language; phraseology; multiverbal lexeme with word zdraví and nemoc; frequency; Czech National Corpus
Změnil Změnila: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Změněno: 15. 3. 2013 14:14.
Anotace
Témata „zdraví“, „nemocí“, „chorob“, onemocnění“ byla vždy v mluvené i psané komunikaci a v české konverzaci považována za oblíbená. Nabízela se tedy možnost sledovat užívání těchto slov v kombinaci se slovy jinými v korpusech mluvené češtiny, ukázalo se však, že zřejmě v důsledku malého rozsahu těchto korpusů ve srovnání s korpusem psaných textů SYN se také frekvence slov zdraví, nemoc, choroba, onemocnění v nich jevila až překvapivě jako poměrně nízká. Zaměřili jsme se tedy na výskyt uvedených substantiv v psaných textech korpusu SYN. Podle očekávání se v nich slova zdraví, nemoc, choroba, onemocnění vyskytují v počtu deseti až sta tisíc dokladů. Proto jsme se omezili pouze na výzkum výskytu kolokací adjektivum + zdraví, adjektivum + nemoc, adjektivum + choroba, adjektivum + onemocnění, jejich frekvenci a užívání v různých typech textů. Zkoumáme frazeologické kolokace a kolokace terminologické a jiné typické pro odborná témata, ale užívaná i v jiném než odborném stylu.
Anotace anglicky
Themen of „health“ and „illness“ have been always very popular in the spoken and written communication in Czech. In the corpora of spoken Czech the Czech words zdraví (health), nemoc, choroba, onemocnění (illness) are not frequent very much; it can depend on the small extent of those corpora. In the corpus of written texts SYN (1,3 mld words and tokens) that words were found in a lot of thousands sentences. That is why we have decided to research the words zdraví, nemoc, choroba, onemocnění in collocations adjective + zdraví, adjective + nemoc, adjective + choroba, adjective + onemocnění. We presuppose the frequency of the collocations can reflex how much attention is paid to some themen of “healt” and “illness” (what kind of illness are spoken about, what problems of health are discussed). Those collocations are used almost in the journalistic texts, some of them have been found in scientific texts, too. We tried to find how the frequency of that collocation reflexes interess of various themen of health and illness.
VytisknoutZobrazeno: 11. 12. 2019 01:41