NOVÁKOVÁ, Ladislava. Vztah mezi styly učení studentů anglického jazyka a studijními výsledky (RELATION BETWEEN ENGLISH LANGUAGE LEARNERS' LEARING STYLES AND LEARNING OUTCOMES). In Poláchová Vašťatková, J., Bačíková, A. (eds.). AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ IX. 1. vydání. Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II, 2012. p. 320-329. ISBN 978-80-87533-03-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vztah mezi styly učení studentů anglického jazyka a studijními výsledky
Name in Czech Vztah mezi styly učení studentů anglického jazyka a studijními výsledky
Name (in English) RELATION BETWEEN ENGLISH LANGUAGE LEARNERS' LEARING STYLES AND LEARNING OUTCOMES
Authors NOVÁKOVÁ, Ladislava (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. Olomouc, AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ IX. p. 320-329, 10 pp. 2012.
Publisher Societas Scientiarum Olomucensis II
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00064011
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-87533-03-1
Keywords (in Czech) styly učení; studijní výsledky; vzdělávání dospělých; angličtina jako cizí jazyk; didaktika cizího jazyka
Keywords in English learning styles; learning outcomes; adult education; EFL (English as a foreign language); foreign language didactics
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Ladislava Nováková, Ph.D., učo 84328. Changed: 31. 10. 2016 13:27.
Abstract
Příspěvek představuje problematiku praktické použitelnosti fenoménu studentský styl učení v každodenní pedagogické praxi. V návaznosti na jeden z hlavních cílů výzkumu sleduje vztah mezi preferovanými styly učení a studijními výsledky studentů anglického jazyka v terciární sféře vzdělávání.
Abstract (in English)
This paper presents the issues of the practical usage of the phenomenon ‘EFL learning styles’ in everyday educational practice. In connection with one of the main research aims, it follows the relation between EFL learning styles of adults and their learning outcomes.
PrintDisplayed: 23. 3. 2023 19:51