Informační systém MU
BLAHUTKOVÁ, Marie a Viktor PACHOLÍK. Psychologie sportu v praxi 2012 aneb Nedílná součást přípravy sportovce. Sborník abstraktů z mezinárodní odborné konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 36 s. ISBN 978-80-210-5976-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Psychologie sportu v praxi 2012 aneb Nedílná součást přípravy sportovce. Sborník abstraktů z mezinárodní odborné konference
Název anglicky Sport Psychology in Praxis 2012
Autoři BLAHUTKOVÁ, Marie (203 Česká republika, garant, domácí) a Viktor PACHOLÍK (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 36 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14510/12:00064022
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
ISBN 978-80-210-5976-4
Klíčová slova česky psychologie sportu; pozitivní psychologie; regulace sportovce; bio-psycho-socio-spirituální rovnováha sportovce
Klíčová slova anglicky Sport Psychology; Positive psychology
Štítky Munipress, rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Změněno: 14. 4. 2013 18:45.
Anotace
Sborník příspěvků z tématiky sportovní psychologie je zaměřen na aktuální psychologické přístupy ke sportovcům a všem sportovním realizátorům se zaměřením na pozitivní psychologii. V této nalézáme nové možnosti, jak zlepšovat svoje sportovní výkony i trenérské přístupy a díky kombinacím vlastních možností a trenérských pozitivních přístupů lze dosahovat lepších nebo standardních výkonů na hranici osobního maxima každého z nás a přitom pečovat o svoji duševní rovnováhu. Příspěvky jsou zaměřeny na vrcholové a výkonnostní sportovce, nechybí zde však ani spolupráce s handicapovanými sportovci. Příspěvky se zabývají nejen aktuálními výzkumy ve sportovní psychologii, ale nabízejí také kazuistiky s klienty, kteří se sportem zabývají.
Anotace anglicky
The book of conference proceedings from the field of sports psychology focuses on the topical psychological approaches to sportsmen and other sports officials from the point of view of positive psychology. In positive psychology we may find new possibilities of improving sports performance as well as coaching approaches. Due to the combination of ones possibilities and coaching positive approaches we may acquire better or at least standard results at the edge of personal maximum. At the same time we may care of ones mental balance. The papers included in this book of proceedings deal with top performance sportsmen. However, the area of sport for the handicapped is included as well. The papers do not cover only the topical pieces of research in the field of sports psychology, but they also propose case studies of clients dealing with sport.
Zobrazeno: 4. 2. 2023 12:54