BLAHUTKOVÁ, Marie and Viktor PACHOLÍK. Psychologie sportu v praxi 2012 aneb Nedílná součást přípravy sportovce. Sborník abstraktů z mezinárodní odborné konference (Sport Psychology in Praxis 2012). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 36 pp. ISBN 978-80-210-5976-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Psychologie sportu v praxi 2012 aneb Nedílná součást přípravy sportovce. Sborník abstraktů z mezinárodní odborné konference
Name (in English) Sport Psychology in Praxis 2012
Authors BLAHUTKOVÁ, Marie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Viktor PACHOLÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 36 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Editing of thematic compilation, editing of monothematic issue of professional journal
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14510/12:00064022
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 978-80-210-5976-4
Keywords (in Czech) psychologie sportu; pozitivní psychologie; regulace sportovce; bio-psycho-socio-spirituální rovnováha sportovce
Keywords in English Sport Psychology; Positive psychology
Tags Munipress, rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Changed: 14/4/2013 18:45.
Abstract
Sborník příspěvků z tématiky sportovní psychologie je zaměřen na aktuální psychologické přístupy ke sportovcům a všem sportovním realizátorům se zaměřením na pozitivní psychologii. V této nalézáme nové možnosti, jak zlepšovat svoje sportovní výkony i trenérské přístupy a díky kombinacím vlastních možností a trenérských pozitivních přístupů lze dosahovat lepších nebo standardních výkonů na hranici osobního maxima každého z nás a přitom pečovat o svoji duševní rovnováhu. Příspěvky jsou zaměřeny na vrcholové a výkonnostní sportovce, nechybí zde však ani spolupráce s handicapovanými sportovci. Příspěvky se zabývají nejen aktuálními výzkumy ve sportovní psychologii, ale nabízejí také kazuistiky s klienty, kteří se sportem zabývají.
Abstract (in English)
The book of conference proceedings from the field of sports psychology focuses on the topical psychological approaches to sportsmen and other sports officials from the point of view of positive psychology. In positive psychology we may find new possibilities of improving sports performance as well as coaching approaches. Due to the combination of ones possibilities and coaching positive approaches we may acquire better or at least standard results at the edge of personal maximum. At the same time we may care of ones mental balance. The papers included in this book of proceedings deal with top performance sportsmen. However, the area of sport for the handicapped is included as well. The papers do not cover only the topical pieces of research in the field of sports psychology, but they also propose case studies of clients dealing with sport.
PrintDisplayed: 27/1/2023 12:25