Informační systém MU
PACHOLÍK, Viktor a Marie BLAHUTKOVÁ. Halliwickův koncept jako prostředek odstraňování anxiozity z vodního prostředí osob s tělesným postižením. In Marie Blahutková, Viktor Pacholík. Psychologie sportu v praxi 2012 aneb Nedílná součást přípravy sportovce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, Asociace psychologů sportu České republiky, 2012. s. 135-147. ISBN 978-80-210-5976-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Halliwickův koncept jako prostředek odstraňování anxiozity z vodního prostředí osob s tělesným postižením
Název anglicky Halliwick concept as a means of removing anxiety of a water environments of the people with disability
Autoři PACHOLÍK, Viktor (203 Česká republika, garant, domácí) a Marie BLAHUTKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Brno, Psychologie sportu v praxi 2012 aneb Nedílná součást přípravy sportovce, od s. 135-147, 13 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, Asociace psychologů sportu České republiky
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14510/12:00064024
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
ISBN 978-80-210-5976-4
Klíčová slova česky subjektivní prožitky a stavy osobnosti; úzkost a úzkostnost; osoby s tělesným postižením; sport osob s tělesným postižením; Halliwickův koncept plavecké výuky
Klíčová slova anglicky subjective experience and personality states; anxiety; trepidation; people with physical disability; sport for the physically disabled; The Halliwick Swimming Concept
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D., učo 45334. Změněno: 23. 2. 2013 20:00.
Anotace
Cílem studie je ověřit vliv programu plavecké výuky s prvky Halliwickova konceptu na subjektivní prožitky a stavy osobnosti a míru úzkostnosti osob s tělesným postižením. Dílčím cílem bylo sledování vybraných psychických stavů a obecných ukazatelů subjektivních psychických prožitků a stavů. U vybraného souboru tří osob s tělesným postižením jsme realizovali intervenční program plavecké výuky podle Halliwickova konceptu a provedli průběžné testování psychodiagnostickými metodami SUPSO, SPARO, Osobnostní anketa pro plavce, Osobnostní anketa pro instruktory. Tyto metody jsme kombinovali s metodou nepřetržitého pozorování a nestrukturovaného interview. Získané výsledky jsme zpracovali kvalitativní analýzou dat. Výsledky naznačují pozitivní vliv Halliwickova konceptu plavecké výuky na aktuální změny psychických stavů, méně výrazné změny byly zaznamenány u trvalejších charakteristik osobnosti.
Anotace anglicky
The goal of the list is to verify the impact of a swimming course including the Halliwick Concept features on subjective experience and personality states in people with physical disability. Partial goals were monitoring of selected psychical states and general aspects of subjective psychical experience and states. In the test group we implemented an intervention swimming programme according to the Halliwick Concept and conducted testing by means of psychodiagnostic methods (SUPSO, SPARO, Personal Inquiry for Swimmers, Personal Inquiry for Instructors). We combined these methods with constant observation and unstructured interview. The acquired data have been progressed via qualitative data analysis. The results indicate positive impact of the Halliwick Swimming Concept on changes of psychical states. In the area of more permanent personality changes the impact was less significant.
Návaznosti
CZ.1.07/2.4.00/17.0037, interní kód MUNázev: Rozvoj v oblasti pedagogicko-výzkumných aktivit na Katedře společenských věd ve sportu na FSpS MU (Akronym: Psychomotorika)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Rozvoj v oblasti pedagogicko-výzkumných aktivit na Katedře společenských věd ve sportu na FSpS MU, 2.4 Partnerství a sítě
Zobrazeno: 2. 10. 2022 21:35