BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Inkluze ve vzdělávání - vize a realita v podmínkách české školy. In Franiok, P., Kovářová, R. (eds.). Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání. Sborník z konference s mezinárodní účastí. 1.vydání. Ostrava: PdF Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. s. 21-35. ISBN 978-80-7464-232-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Inkluze ve vzdělávání - vize a realita v podmínkách české školy
Název anglicky Inclusion in Education - Vision and Reality in Conditions Czech Schools
Autoři BARTOŇOVÁ, Miroslava (203 Česká republika, garant, domácí) a Marie VÍTKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1.vydání. Ostrava, Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání. Sborník z konference s mezinárodní účastí. od s. 21-35, 15 s. 2013.
Nakladatel PdF Ostravské univerzity v Ostravě
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00067813
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7464-232-6
Klíčová slova česky inkluzivní vzdělávání; žák se speciálními vzdělávacími potřebami; inkluzivní didaktika; spěciálněpedagogická podpora; žák s lehkým mentálním postižením; výzkum; učitel; podpůrná opatření; metody
Klíčová slova anglicky inclusion; pupil with special needs; inclusion didactics; special education support; pupils with mild mental disability; research; teacher; support measures; methods
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., učo 1615. Změněno: 21. 3. 2014 08:41.
Anotace
Článek je zaměřený na analýzu inkluzivního vzdělávání s respektováním současné legislativy a výsledků získaných z empirických šetření v rámci výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV v letech 2007-2012. Konkrétněji prezentuje výsledky výzkumných šetření zaměřených na analýzu inkluzivního vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.
Anotace anglicky
The article is focused on analysis of inclusive education with regard to legislation and results from empirical study within research plan Special needs of pupils in the context of Framework educational program for elementary education in 2007 to 2011.It presents a results of research focused on analysis of inclusive education of pupils with mild mental disability.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 28. 9. 2022 02:07