SVOBODOVÁ, Hana and Hana SVATOŇOVÁ. Slovenský konferenční podzim. 2013/1. Praha: Česká geografická společnost, 2013. 2 pp. Informace České geografické společnosti. ISSN 1213-1075.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Slovenský konferenční podzim
Authors SVOBODOVÁ, Hana and Hana SVATOŇOVÁ.
Edition 2013/1. Praha, 2 pp. Informace České geografické společnosti, 2013.
Publisher Česká geografická společnost
Other information
Original language Czech
Type of outcome Popularizing texts and activities
Field of Study Earth magnetism, geodesy, geography
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
ISSN 1213-1075
Changed by Changed by: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632. Changed: 24. 2. 2013 15:08.
PrintDisplayed: 6. 7. 2022 14:42