NĚMEC, Jiří. Edukace romských žáků - od reflexe reality k teorii vícečetných faktorů. In Jiří Němec (ed.). Výzkum a edukace sociálně znevýhodněných žáků. Romští žáci, děti cizinců (uprchlíků), teorie, výzkum, edukační strategie. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. s. 23-49. Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-7315-224-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Edukace romských žáků - od reflexe reality k teorii vícečetných faktorů
Název anglicky Romany Students Education - from Reality Reflections towards the Multiple Theory Factors
Autoři NĚMEC, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Výzkum a edukace sociálně znevýhodněných žáků. Romští žáci, děti cizinců (uprchlíků), teorie, výzkum, edukační strategie, od s. 23-49, 27 s. Sociálně pedagogický výzkum. 2012.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00064038
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-224-6
Klíčová slova česky výzkum; edukace; sociálně znevýhodnění žáci; romští žáci; děti cizinců; edukační strategie
Klíčová slova anglicky research; education; socially disadvantaged pupils; Roma pupils; refugee children; educational strategies
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D., učo 35929. Změněno: 18. 3. 2013 10:33.
Anotace
Kapitola čerpá z výzkumů, které Jiří Němec realizoval se svým týmem v posledních několika letech. Na základě několika výzkumných sond se znovu z určitého meta nadhledu snaží o interpretaci získaných kvalitativních kategorií a vzájemně je provázat dle výzkumné strategie Strausse a Corbinové. Výsledkem je teorie vícečetných faktorů, která završuje několikaleté období intenzivního kvalitativního šetření s různými skupinami informátorů (učitelek přípravných tříd a prvního stupně, romských pedagogických asistentů, studentů – domácích učitelů apod.), a vysvětluje složitý proces edukace romských žáků a důvody jejich vzdělávacích problémů. Faktor je v této kapitole interpretován jako specifický činitel, který nabývá rozmanitého obsahu, ale též intenzity a polarity a ovlivňuje tak celý proces edukace a s ní spojenou další životní dráhu dítěte.
Anotace anglicky
The chapter used research studies Jiří Němec has carried out with his team in recent years. In view of several studies it tried to explain the obtained qualitative categories from meta-perspective and connect them according to Strausse and Corbin research strategy. It resulted in the theory of multiple factors explaining the complicated process of Roma pupils education and the reasons of their educational difficulties. The factor in this chapter was explained as a specific feature influencing the whole educational process and life career of the socially disadvantaged child having various content, intensity and polarity.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 29. 11. 2023 16:51