BARTOŇOVÁ, Miroslava a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6044-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Název anglicky Preschool Education of Children with Special Educational Needs
Autoři BARTOŇOVÁ, Miroslava a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6044-9
Klíčová slova česky předškolní vzdělávání mateřská škola speciálnií potřeby dětí speciální vzdělávací potřeby
Klíčová slova anglicky preschool education nursery school special needs children special educational needs
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., učo 5643. Změněno: 13. 4. 2013 09:21.
Anotace
Kniha vznikla jako výstup šestého roku řešení výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve třinácti výzkumných článcích se kniha zaměřuje na edukaci dětí s SVP v předškolním vzdělávaní.
Anotace anglicky
The book Preschool Education of Children with Special Educational Needs is a partial outcome of the sixth year of the research activities realized by researchers at the Faculty of Education, Masaryk University in the frame of the research project Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education (MSM00216222443). The book is divided into thirteen chapters which focus on education, approaches and strategies used for children with special educational needs in preschool education.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 26. 9. 2022 14:03