VODIČKOVÁ, Martina. Vzdělávání žáků cizinců – Edukační bariéry specifické skupiny uprchlíků v České republice (The education of migrant pupils - Educational barriers of the specific group of refugees living in the Czech Republic). In Jiří Němec (ed.). Výzkum a edukace sociálně znevýhodněných žáků. Romští žáci, děti cizinců (uprchlíků), teorie, výzkum, edukační strategie. 1st ed. Brno: Paido, 2012. p. 141-150. Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-7315-224-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vzdělávání žáků cizinců – Edukační bariéry specifické skupiny uprchlíků v České republice
Name in Czech Vzdělávání žáků cizinců – Edukační bariéry specifické skupiny uprchlíků v České republice
Name (in English) The education of migrant pupils - Educational barriers of the specific group of refugees living in the Czech Republic
Authors VODIČKOVÁ, Martina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Výzkum a edukace sociálně znevýhodněných žáků. Romští žáci, děti cizinců (uprchlíků), teorie, výzkum, edukační strategie, p. 141-150, 10 pp. Sociálně pedagogický výzkum, 2012.
Publisher Paido
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00064041
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7315-224-6
Keywords (in Czech) edukace; uprchlík; bariéry ve vzdělávání; výzkumné rozhovory; otevřené kódování
Keywords in English education; refugee; educational barriers; research interviews; open coding
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D., učo 56187. Changed: 8. 4. 2013 15:15.
Abstract
Kapitola poukazuje na některé problémy, se kterými se potýkají žáci uprchlíci na českých školách. Zjištění těchto edukačních bariér proběhlo výzkumnou formou při které byly využity prvky otevřeného kódování a fenomenologické metodologie.
Abstract (in English)
The chapter highlights some of the problems faced by refugee students living in Czech Republic. The findings of these educational barriers was in the form of the research that involved elements of open coding and phenomenological methodology.
Links
MUNI/A/1017/2010, interní kód MUName: Vzdělávací strategie dětí a dospělých v podmínkách rozvojové země, v Angole
Investor: Masaryk University, Category A
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
4._Edukace_zaku_cizincu__formal._upravy.doc Licence Creative Commons  File version Kurowski, M. 24. 2. 2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1088615/4._Edukace_zaku_cizincu__formal._upravy.doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1088615/4._Edukace_zaku_cizincu__formal._upravy.doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1088615/4._Edukace_zaku_cizincu__formal._upravy.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1088615/4._Edukace_zaku_cizincu__formal._upravy.doc?info
Uploaded/Created
Sun 24. 2. 2013 16:02, Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D., učo 56187
Attributes
 

4._Edukace_zaku_cizincu__formal._upravy.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1088615/4._Edukace_zaku_cizincu__formal._upravy.doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1088615/4._Edukace_zaku_cizincu__formal._upravy.doc
File type
Word (application/msword)
Size
135,5 KB
Hash md5
116e206fe5f677b4bbd87e1e615e4d05
Uploaded/Created
Sun 24. 2. 2013 16:02

4._Edukace_zaku_cizincu__formal._upravy.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1088615/4._Edukace_zaku_cizincu__formal._upravy.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1088615/4._Edukace_zaku_cizincu__formal._upravy.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
46,4 KB
Hash md5
d3a7f64f3dc92801cafb2d9b8ac39ead
Uploaded/Created
Sun 24. 2. 2013 16:03

4._Edukace_zaku_cizincu__formal._upravy.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1088615/4._Edukace_zaku_cizincu__formal._upravy.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1088615/4._Edukace_zaku_cizincu__formal._upravy.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
461,1 KB
Hash md5
3d669ffdfa1b03d5ab7701194f31d394
Uploaded/Created
Sun 24. 2. 2013 16:04
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27. 5. 2022 06:13