BARTOŇOVÁ, Miroslava and Marie VÍTKOVÁ. Inkluzivní vzdělávání – příprava učitelů – výzkumný záměr – inkluze žáků s LMP. In Příprava učitelů na inkluzivní vzdělávání na pedagogických fakultách, Brno. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Inkluzivní vzdělávání – příprava učitelů – výzkumný záměr – inkluze žáků s LMP
Name in Czech Inkluzivní vzdělávání – příprava učitelů – výzkumný záměr – inkluze žáků s LMP
Authors BARTOŇOVÁ, Miroslava and Marie VÍTKOVÁ.
Edition Příprava učitelů na inkluzivní vzdělávání na pedagogických fakultách, Brno, 2012.
Other information
Original language Chinese
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) výzkumný záměr inkluze žák s LMP
Changed by Changed by: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., učo 5643. Changed: 24. 2. 2013 16:29.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 05:30