BOČKOVÁ, Barbora. Možnosti rozvoje komunikační schopnosti dítěte s Downovým syndromem (The Possibilities of Developing Communication Ability in the Child with Down Syndrome in early Childhood). In Opatřilová, D., Nováková, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Early Support and Intervention for Chidren with Disabilities. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 193-208. ISBN 978-80-210-5880-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Možnosti rozvoje komunikační schopnosti dítěte s Downovým syndromem
Name in Czech Možnosti rozvoje komunikační schopnosti dítěte s Downovým syndromem
Name (in English) The Possibilities of Developing Communication Ability in the Child with Down Syndrome in early Childhood
Authors BOČKOVÁ, Barbora (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Opatřilová, D., Nováková, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Early Support and Intervention for Chidren with Disabilities, p. 193-208, 16 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00064044
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5880-4
Keywords (in Czech) vývoj řeči; narušený vývoj řeči; dítě s postižením; dítě s Downovým syndromem; rozvoj komunikační schopnosti; alternativní a augmentativní komunikace
Keywords in English speech development; impaired speech development; child with handicap; child with Down syndrome; stimulation of the communication ability; alternative and augmentative communication
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D., učo 67483. Changed: 21. 3. 2013 15:57.
Abstract
V kapitole jsou prezentovány možnosti rozvoje komunikační schopnosti u dětí s narušeným vývojem řeči s využitím systémů alternativní a augmentativní komunikace. Výzkumné šetření kvalitativního charakteru, které má podobu případové studie, je zaměřeno na analýzu specifických postupů logopedické intervence u dítěte s Downovým syndromem.
Abstract (in English)
The chapter presents the possibilities of the stimulation focused on the comunication ability of child with impaired speech development oriented primarily on the utilisation of AAC systems. The qualitative research, the case study focuses the analysis of the specific speech therapy methods on the child with Down syndrome.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 20:23