MATOCHOVÁ, Jarmila. Zdroje sociální opory a jejich intervenční potenciál (Resources for Social Support and Their Potential for Intervention). In Edukační potřeby dětí v riziku a sporuchou chování. Brno: Masarykova univerzit, 2012. p. 73-82. ISBN 978-80-210-6134-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zdroje sociální opory a jejich intervenční potenciál
Name (in English) Resources for Social Support and Their Potential for Intervention
Authors MATOCHOVÁ, Jarmila.
Edition Brno, Edukační potřeby dětí v riziku a sporuchou chování, p. 73-82, 10 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzit
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6134-7
Keywords (in Czech) sociální opora; teorie sociální opory; efektivní intervence; sociální sítě; inkluzivní edukace
Keywords in English Social support; social support theories; effective intervention; social networks; inclusive education
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Jarmila Andrysová, Ph.D., učo 175853. Changed: 25. 3. 2013 14:01.
Abstract
Sociální vztahy, vazby a interakce jsou významným intervenčním prostředkem v etopedii. V kapitole nahlížíme na intervenční potenciál sociální opory v individuálním kontextu dítěte v riziku/s poruchou chování. Opíráme se o výstupy z výzkumného šetření, které jsme realizovali v průběhu roku 2012 a které ukazují na intervenční potenciál sociální opory nejen v perspektivě podpůrných procesů, ale i teorie 3P. Vybrané výstupy z výzkumu v kapitole uvádíme do kontextu fungování sociální opory pro podporu dítěte v riziku/s poruchou chování.
Abstract (in English)
The chapter discusses the interventional potential of social support in perspective of institutional and protective education. Beneficial dimension of social support was found in the processual conception reflecting the specifics of the child and his or her situation. The functioning of social support is described by psychological perspectives useful in perspective education of children with behavioural difficulties. Theory of social support is based on the results of author’s research investigation. The survey focused on sources of social support and took place in the year 2012. The findings reveal that the concept of social support can be used in inclusive education and can be understood in the framework of the 3P intervention strategy.
Links
MUNI/B/0889/2011, interní kód MUName: Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy (Acronym: CEIV)
Investor: Masaryk University, Category B
PrintDisplayed: 1. 7. 2022 05:30