ZLATNÍČEK, Pavel. Posouzení vybraných komponent a charakteristik kvality výuky německého jazyka pomocí posuzovacího nástroje. In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. (Eds.). Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 55-68. Spisy Pedagogické fakulty MU 159. ISBN 978-80-210-6109-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Posouzení vybraných komponent a charakteristik kvality výuky německého jazyka pomocí posuzovacího nástroje
Název česky Posouzení vybraných komponent a charakteristik kvality výuky německého jazyka pomocí posuzovacího nástroje
Název anglicky Evaluation of selected components and characteristic of German language teaching quality by observation instrument
Autoři ZLATNÍČEK, Pavel (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vydání. Brno, Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. (Eds.). Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům, od s. 55-68, 14 s. Spisy Pedagogické fakulty MU 159, 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00064065
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6109-5
Klíčová slova česky kvalita výuky cizích jazyků; vybrané komponenty a charakteristiky kvality výuky; posuzování vybraných komponent a charakteristik kvality výuky cizího jazyka
Klíčová slova anglicky foreign language teaching quality; selected components and characteristic of quality of teaching; evaluation of selected components and characteristic of foreign language teaching quality
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Pavel Zlatníček, Ph.D., učo 160506. Změněno: 4. 4. 2013 12:18.
Anotace
Kapitola zabývající se výzkumem vybraných komponent a charakteristik kvality výuky (a) motivování, (b) podpůrné učební klima, (c) práce s časem, (d) orientace na cíle, (e) učitelův projev, je rozvržena do dvou částí. V první části kapitoly je krátce představena aktuální verze nástroje pro posuzování kvality výuky cizího jazyka, výsledky jeho pilotáže, průběh a organizační zajištění výzkumu v oblasti kvality výuky německého jazyka a způsob pořizování videozáznamů s výukou německého jazyka. V druhé části kapitoly jsou prezentovány výsledky posuzování výuky vybraných komponent a charakteristik kvality výuky německého jazyka v hodinách dvou učitelů na ZŠ. Autor se zaměřuje především na posouzení vybraných komponent a charakteristik kvality výuky pomocí modu a pomocí aritmetického průměru.
Anotace anglicky
This chapter deals with the research of selected components and characteristics of teaching quality (a) motivation, (b) supportive classroom climate, (c) time management, (d) goal-orientation, (e) teacher’s performance. The article is to two parts divided. In the first part is the actually version of observation instrument of selected components and characteristics of German language teaching quality, results of pilot study, the course and organization of research in area of foreign language teaching and making of video records with German language teaching introduced. In the second part are the observing results of selected components and characteristics of German language teaching quality in classes of two teachers in elementary school presented. The Author focused on evaluation of selected components and characteristics by modus and of arithmetic mean.
Návaznosti
MUNI/A/0884/2011, interní kód MUNázev: Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům (Akronym: AKTEV)
Investor: Masarykova univerzita, Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 26. 6. 2022 00:20