SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. L'Europe centrale dans la presse canadienne du XVIIIe siecle (The Middle Europe in Canadian press of the XVIIIth century). In Miroslava Novotná, Colette Gauthier. Europe centrale, carrefour des cultures dans la tradition littéraire II. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Munipress, 2012. p. 175-183. ISBN 978-80-210-5924-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name L'Europe centrale dans la presse canadienne du XVIIIe siecle
Name in Czech Střední Evropa v kanadském tisku XVIII. století
Name (in English) The Middle Europe in Canadian press of the XVIIIth century
Authors SCHEJBALOVÁ, Zdeňka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1.vyd. Brno, Europe centrale, carrefour des cultures dans la tradition littéraire II, p. 175-183, 9 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Munipress
Other information
Original language French
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00064083
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5924-5
Keywords (in Czech) kanadský tisk; The Quebec Gazette-La Gazette de Québec; 18. století; střední Evropa
Keywords in English Canadian press; The Quebec Gazette-La Gazette de Québec; 18th century; Middle Europe
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D., učo 2213. Changed: 6. 3. 2013 01:33.
Abstract
L’article apporte une étude de The Quebec Gazette - La Gazette de Quebec, le plus ancien périodique en français en Amérique du Nord, ainsi que le plus ancien périodique bilingue anglais-français au monde. La premiere Gazette de Quebec a été publiée le 21 juin 1794 par William Brown and Thomas Gilmore. Elle apporte des nouvelles politiques et commerciales d’Europe, d’Asie, de l’Amérique du Nord et d’autres pays et continents. Nous analysons quelques nouvelles relatant la situation politique mouvementée de l’Europe Centrale des années 1765-1770. Nous étudions également la diversité des nouvelles publiées dans cet hebdomadaire.
Abstract (in Czech)
Článek přináší výzkum nejstaršího francouzského periodika v Severní Americe a nejstaršního dvojjazyčného anglicko-francouzského periodika na světě The Quebec Gazette - La Gazette de Quebec. První noviny byly vydány 21.6.1794 Williamem Brownem a Thomasem Gilmorem. Přinášejí politické a obchodní zprávy z Evropy, Asie, Severní Ameriky a z dalších kontinentů a zemí. Zkoumáme a analyzujeme některé zprávy o převratné politické situaci ve střední Evropě v letech 1765-1770. Zabýváme se rovněž různorodostí zpráv uveřejněných v tomto týdeníku.
Abstract (in English)
This article aims to study The Quebec Gazette – La Gazette de Quebec, the oldest newspaper in French language in North America, as well as the oldest bilingual English-French periodical in the Welt. The first The Quebec Gazette – La Gazette de Quebec was published on 21 June 1794 by William Brown and Thomas Gilmore. It brought political and business news from Europe, Asia, North America and other countries. We analyse several news about the turbulent political situation in the Middle Europe in 1765- 1770. We also study the diversity of news in this weekly paper.
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 05:29