SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Les problèmes de l’analyse linguistique des textes de la 1ère moitié du XIVe siècle. In Ecole doctorale Telč "Outils théoriques, notions et concepts. Les enjeux méthodologiques en littérature, linguistique, didactique et traductologie". Université Masaryk, Centre universitaire de Telč, 20.-23. 9. 2012. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Les problèmes de l’analyse linguistique des textes de la 1ère moitié du XIVe siècle
Název česky Problematika lingvistické analýzy textů 1. poloviny XIV. století
Název anglicky Problems of linguistic analysis of texts from the first half of XIVth century
Autoři SCHEJBALOVÁ, Zdeňka.
Vydání Ecole doctorale Telč "Outils théoriques, notions et concepts. Les enjeux méthodologiques en littérature, linguistique, didactique et traductologie". Université Masaryk, Centre universitaire de Telč, 20.-23. 9. 2012, 2012.
Další údaje
Originální jazyk francouzština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky výzkum starých textů; lingvistická analýza; obtíže výzkumu.
Klíčová slova anglicky research of ancient texts; linguistic analysis; difficulties of research.
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D., učo 2213. Změněno: 19. 6. 2013 21:05.
Anotace
Dans notre communication nous examinons quelques difficultés de la recherche des textes anciens. La recherche linguistique des textes médiévaux présente quelques difficultés. D’abord, elle exige des connaissances en paléographie, parce qu’il est nécessaire de comparer le texte original avec la transcription moderne en lettres latines. Ensuite, le manuscrit des scribes est caractérisé par des spécificités individuelles et par la brachyographie. Finalement, cette recherche est exigeante en temps, puisque les textes originaux ne peuvent être étudiés que sur place dans une bibliothèque ou dans des archives.
Anotace česky
V příspěvku se zabýváme problematikou výzkumu starých textů. Lingvistický výzkum středověkých textů obnáší některá úskalí. Jednak vyžaduje znalosti z paleografie, protože je nutné srovnat originální text s jeho novodobým přepisem do latinky. Dále se rukopis písařů vyznačuje individuálními specifiky a brachyografií. Navíc je náročný na čas, protože texty je možno studovat pouze prezenčně v knihovně či archivu.
Anotace anglicky
In the paper we examine the issue of research of ancient texts. The linguistic research on medieval texts involves some difficulties. First, it requires knowledge of paleography, because it is necessary to compare the original text with its modern transcription in Latin characters. Furthermore, the manuscript of scribes is characterized by individual specifics and the brachyografic. Moreover, it is time-consuming, because the texts can be studied only on-site in the library or archive.
VytisknoutZobrazeno: 26. 6. 2022 01:46