SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Maminkovština/dětský jazyk v češtině a ve francouzštině. In Rusinová Eva (Ed). Přednášky a besedy ze XLV. běhu LŠSS. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Maminkovština/dětský jazyk v češtině a ve francouzštině
Název anglicky Motherese/careakspeech in Czech and in French
Autoři SCHEJBALOVÁ, Zdeňka.
Vydání Rusinová Eva (Ed). Přednášky a besedy ze XLV. běhu LŠSS, 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky dětský jazyk; čeština; francouzština; citoslovce; reduplikace; deminutiva; jazykové roviny; srovnání
Klíčová slova anglicky caretaker speech (motherese); Czech; French; interjection; reduplication; diminutive; language registers; comparison
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D., učo 2213. Změněno: 21. 3. 2013 00:14.
Anotace
Přednáška je zaměřena na srovnání slovotvorných prostředků dětského jazyka v češtině a ve francouzštině a jejich užití v hovorovém jazyce.
Anotace anglicky
The lecture focuses on comparison of Word formative means in the caretaker speech in the Czech and in the French languages and their use in the colloquial language.
VytisknoutZobrazeno: 16. 5. 2022 13:46