DENGLEROVÁ, Denisa. Percepce jako složka inteligence – sociálně znevýhodněné děti na začátku školní docházky (Perception as a art of Intelligence - Socially Disadvantaged Children at the Start of School Attendance). In Lenka Gulová el al. Aktivizace sociálně znevýhodněných skupin v pedagogické praxi a výzkumu. 1st ed. Brno: MUNIPRESS, 2012. p. 106-112. Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-6030-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Percepce jako složka inteligence – sociálně znevýhodněné děti na začátku školní docházky
Name (in English) Perception as a art of Intelligence - Socially Disadvantaged Children at the Start of School Attendance
Authors DENGLEROVÁ, Denisa (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Aktivizace sociálně znevýhodněných skupin v pedagogické praxi a výzkumu, p. 106-112, 7 pp. Sociálně pedagogický výzkum, 2012.
Publisher MUNIPRESS
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00064091
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6030-2
Keywords (in Czech) percepce; inteligence; testování; výzkum; sociálně znevýhodňující prostředí
Keywords in English perception; intelligence; testing; research; socially disadvantaged environment
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 15. 4. 2013 15:31.
Abstract
Publikace se zaměřuje na oblast sociálně znevýhodněných skupin v kontextu pedagogické praxe, projektování a výzkumu. Kapitola se zabývá výzkumem kognitivních schopností dětí na počátku školní docházky.
Abstract (in English)
The paper is focused on the study of socially disadvantaged groups in the context of the practice, project development and research in education. The chapter is focused on research of cognitive abalities of children at the start of school atendance.
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 22:19