HORKÁ, Hana. Poznávací strategie pro utváření vztahu dětí k přírodě. In Gasiorek, K.; Paśko, I. Poznawanie świata w edukacji dziecka. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. s. 133-138. ISBN 978-83-7271-756-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Poznávací strategie pro utváření vztahu dětí k přírodě
Název anglicky Cognitive Strategies in the Formation of Children's Relationship to Nature
Autoři HORKÁ, Hana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Kraków, Poznawanie świata w edukacji dziecka, od s. 133-138, 6 s. 2012.
Nakladatel Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00064094
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-83-7271-756-6
Klíčová slova česky Poznávání; příroda; výchova; vztah k přírodě; poznávací strategie; biofilní orientace vzdělávání
Klíčová slova anglicky Cognition; nature; education; relationship to nature; strategy; biophile orientation of education
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc., učo 2749. Změněno: 3. 4. 2013 15:03.
Anotace
Příroda je trvalou součástí vzdělávacího obsahu i prostředkem výchovy (nejen environmentální). V kapitole jsou uvedeny strategie směřující k poznávání a současně k utváření vztahu k přírodě v rovině kognitivní, kognitivně-afektivní, kognitivně-motorické. Na základě srovnávací analýzy se autorka předkládá postupy, které vedou k překonávání manipulativního nahlížení na přírodu a primitivně egocentrických názorů a hodnot. Zdůrazňuje zkušenostní a činnostní orientaci výuky a práci s dětskými obrazy světa přírody. Pojednávanou problematiku sleduje v kontextu biofilní orientace vzdělávání.
Anotace anglicky
Nature is an integral part of the educational content as well as a means of education (not only environmental). In the chapter we present strategies aiming at the cognition of nature and at the same time the development of a relationship towards nature in the cognitive, cognitive-emotional and cognitive-motor domain. Based on a comparative analysis the author presents the methods leading to the surpassing of manipulative viewing of nature and primitive egocentric opinions and values. She emphasises the experiential and activity features in teaching and work with childrens images of the natural world. She examines the issue in the context of biophile orientation in education.
VytisknoutZobrazeno: 30. 6. 2022 14:37