HORKÁ, Hana. Poznávací strategie pro utváření vztahu dětí k přírodě (Cognitive Strategies in the Formation of Children's Relationship to Nature). In Gasiorek, K.; Paśko, I. Poznawanie świata w edukacji dziecka. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. p. 133-138. ISBN 978-83-7271-756-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Poznávací strategie pro utváření vztahu dětí k přírodě
Name (in English) Cognitive Strategies in the Formation of Children's Relationship to Nature
Authors HORKÁ, Hana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Kraków, Poznawanie świata w edukacji dziecka, p. 133-138, 6 pp. 2012.
Publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00064094
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-83-7271-756-6
Keywords (in Czech) Poznávání; příroda; výchova; vztah k přírodě; poznávací strategie; biofilní orientace vzdělávání
Keywords in English Cognition; nature; education; relationship to nature; strategy; biophile orientation of education
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc., učo 2749. Changed: 3. 4. 2013 15:03.
Abstract
Příroda je trvalou součástí vzdělávacího obsahu i prostředkem výchovy (nejen environmentální). V kapitole jsou uvedeny strategie směřující k poznávání a současně k utváření vztahu k přírodě v rovině kognitivní, kognitivně-afektivní, kognitivně-motorické. Na základě srovnávací analýzy se autorka předkládá postupy, které vedou k překonávání manipulativního nahlížení na přírodu a primitivně egocentrických názorů a hodnot. Zdůrazňuje zkušenostní a činnostní orientaci výuky a práci s dětskými obrazy světa přírody. Pojednávanou problematiku sleduje v kontextu biofilní orientace vzdělávání.
Abstract (in English)
Nature is an integral part of the educational content as well as a means of education (not only environmental). In the chapter we present strategies aiming at the cognition of nature and at the same time the development of a relationship towards nature in the cognitive, cognitive-emotional and cognitive-motor domain. Based on a comparative analysis the author presents the methods leading to the surpassing of manipulative viewing of nature and primitive egocentric opinions and values. She emphasises the experiential and activity features in teaching and work with childrens images of the natural world. She examines the issue in the context of biophile orientation in education.
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 03:14