HEARN, Jeff, Irina NOVIKOVA, Keith PRINGLE, Iva ŠMÍDOVÁ, Marjut JYRKINEN, LeeAnn IOVANNI, Fátima ARRANZ, Voldemar KOLGA a Dag BALKMAR. Studying Men’s Violences: Some Key Methodological Principles in Developing a European Research Framework. MSC - Masculinities and social change, Barcelona, Španělsko: Hipathia Press, 2013, roč. 2, č. 1, s. 82-115. ISSN 2014-3605. doi:10.4471/MCS.2013.22.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Studying Men’s Violences: Some Key Methodological Principles in Developing a European Research Framework
Název česky Studium mužského násilí: některé klíčové metodologické principy pro rozvoj evropského výzkumného rámce
Autoři HEARN, Jeff (246 Finsko), Irina NOVIKOVA (428 Lotyšsko), Keith PRINGLE (752 Švédsko), Iva ŠMÍDOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí), Marjut JYRKINEN (246 Finsko), LeeAnn IOVANNI (208 Dánsko), Fátima ARRANZ (724 Španělsko), Voldemar KOLGA (233 Estonsko) a Dag BALKMAR (208 Dánsko).
Vydání MSC - Masculinities and social change, Barcelona, Španělsko, Hipathia Press, 2013, 2014-3605.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50403 Social topics
Stát vydavatele Španělsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/13:00095722
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Doi http://dx.doi.org/10.4471/MCS.2013.22
Klíčová slova česky zneužití; Evropa; muži; maskulinity; metodologie; výzkum; překročení pravidel; násilí
Klíčová slova anglicky Abuse; Europe; men; masculinities; methodology; research; violation; violence
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Bc. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 17. 5. 2018 14:32.
Anotace
This article sets out some key methodological principles in developing a European research framework for studying men’s violences. This involves attention to gendered analysis and gendered power relations; gender collaboration; interconnections between social arenas; ethical and political sensitivities; examining and problematising roots and explanations of men’s violences; building on and reviewing the contribution of Critical Studies on Men; use ofmultiple methods, methodologies and epistemological frames; and, addressing intersections of multiple dimensions of power and disadvantage. Together, these principles and perspectives assist in developing a comparative and transnational orientation, by attending to cultural variations, convergences and divergences in time and space, and intersecting forms of power relations in the study ofmen’s violences in a European context.
Anotace česky
Článek představuje některé klíčové metodologické principy pro rozvinutí evropského výzkumného rámce studia mužského násilí. Zahrnuje pozornost věnovanou genderovým analýzám a genderovaným mocenským vztahům; genderové spolupráci; propojení sociálních arén/polí; etické a politcké citlivosti; zkoumání a problemazizování kořenů a vysvětlování mužských násilí; staví na a hodnotí příspěvek Kritických mužských studií; užití vícerých metod, metodologií a epistemologických rámců; a také poukazuje na průsečíky vícerých dimenzí moci a znevýhodnění. Společně pak tyto pohledy a principy pomáhají rozvinout srovnávací a nadnárodní perspektivu tím, že věnují pozornost kulturním odlišnostem, jejich souběhům či rozbíhajícím se drahám v čase a prostoru, prolínajícím formami mocenských vztahů při bádání nad mužským násilím v evropském kontextu.
Návaznosti
GAP404/11/0621, projekt VaVNázev: Porody, asistovaná reprodukce a zacházení s embryi. Sociologická analýza současné reprodukční medicíny v ČR.
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 18. 1. 2020 12:36