POKORNÁ, Andrea, Nina HRTOŇOVÁ a Tamara VÁŇOVÁ. Didaktické zásady přípravy e-learningových materiálů v nelékařských studijních oborech, zdroje na internetu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 24 s. ISBN 978-80-210-6117-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Didaktické zásady přípravy e-learningových materiálů v nelékařských studijních oborech, zdroje na internetu
Název česky Didaktické zásady přípravy e-learningových materiálů v nelékařských studijních oborech, zdroje na internetu
Autoři POKORNÁ, Andrea, Nina HRTOŇOVÁ a Tamara VÁŇOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 24 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Ústav výpočetní techniky
ISBN 978-80-210-6117-0
Klíčová slova česky e-learning, online výukové materiály, didaktika
Klíčová slova anglicky e-learning, online teaching materials, didactics
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 9. 10. 2013 13:40.
Anotace
Příručka je určena především pro tvůrce elektronických studijních materiálů pro žáky středních zdravotnických škol, zejména pro studijní obor Zdravotnický asistent, Diplomovaný zubní technik, Diplomovaný oční optik a Diplomovaný nutriční terapeut. Příručka postupně shrnuje hlavní didaktické zásady při tvorbě/přípravě odborného obsahu a zaměření studijních materiálů. (např. zásada vědeckosti, spojení teorie s praxí). Část textu je věnována také projektování výuky jako významné součásti pro podporu účelného elektronického vzdělávání. Ve druhé části poskytuje příručka přehled a stručný popis kvalitních internetových zdrojů, na nichž mohou učitelé nalézt motivační a doplňující materiály různých druhů.
Anotace anglicky
Primarily, this manual is intended to help teachers when creating electronic teaching materials for secondary medical schools, especially in the study field of medical assistants, certified dental technicians, opticians and certified dietitians. It summarizes, step by step, the main teaching principles involved in the preparation/creation of specialized content and the orientation of study materials (eg. scientific principle, linking theory with practice, etc.). Part of the text is also devoted to the concept of designing educational processes as important components for supporting effective e-learning. In the second part, the manual provides an overview and a brief description of quality Internet resources where teachers can find various motivational and additional teaching materials.
Návaznosti
CZ.1.07/1.1.02/02.0074, interní kód MUNázev: Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách (Akronym: Obrazová data na SZŠ)
Investor: Jihomoravský kraj, Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách, 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 1. 2. 2023 06:02