Informační systém MU
POKORNÁ, Andrea, Nina HRTOŇOVÁ and Tamara VÁŇOVÁ. Didaktické zásady přípravy e-learningových materiálů v nelékařských studijních oborech, zdroje na internetu. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 24 pp. ISBN 978-80-210-6117-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Didaktické zásady přípravy e-learningových materiálů v nelékařských studijních oborech, zdroje na internetu
Name in Czech Didaktické zásady přípravy e-learningových materiálů v nelékařských studijních oborech, zdroje na internetu
Authors POKORNÁ, Andrea, Nina HRTOŇOVÁ and Tamara VÁŇOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 24 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Computer Science
ISBN 978-80-210-6117-0
Keywords (in Czech) e-learning, online výukové materiály, didaktika
Keywords in English e-learning, online teaching materials, didactics
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 9. 10. 2013 13:40.
Abstract
Příručka je určena především pro tvůrce elektronických studijních materiálů pro žáky středních zdravotnických škol, zejména pro studijní obor Zdravotnický asistent, Diplomovaný zubní technik, Diplomovaný oční optik a Diplomovaný nutriční terapeut. Příručka postupně shrnuje hlavní didaktické zásady při tvorbě/přípravě odborného obsahu a zaměření studijních materiálů. (např. zásada vědeckosti, spojení teorie s praxí). Část textu je věnována také projektování výuky jako významné součásti pro podporu účelného elektronického vzdělávání. Ve druhé části poskytuje příručka přehled a stručný popis kvalitních internetových zdrojů, na nichž mohou učitelé nalézt motivační a doplňující materiály různých druhů.
Abstract (in English)
Primarily, this manual is intended to help teachers when creating electronic teaching materials for secondary medical schools, especially in the study field of medical assistants, certified dental technicians, opticians and certified dietitians. It summarizes, step by step, the main teaching principles involved in the preparation/creation of specialized content and the orientation of study materials (eg. scientific principle, linking theory with practice, etc.). Part of the text is also devoted to the concept of designing educational processes as important components for supporting effective e-learning. In the second part, the manual provides an overview and a brief description of quality Internet resources where teachers can find various motivational and additional teaching materials.
Links
CZ.1.07/1.1.02/02.0074, interní kód MUName: Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách (Acronym: Obrazová data na SZŠ)
Investor: South-Moravian Region, 1.1 Improving quality in education
Displayed: 26. 1. 2023 22:19