POKORNÁ, Andrea, Nina HRTOŇOVÁ a Tamara VÁŇOVÁ. Testy a kazuistiky z pohledu odborného zaměření. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 32 s. ISBN 978-80-210-6118-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Testy a kazuistiky z pohledu odborného zaměření
Název česky Testy a kazuistiky z pohledu odborného zaměření
Autoři POKORNÁ, Andrea, Nina HRTOŇOVÁ a Tamara VÁŇOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 32 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Ústav výpočetní techniky
ISBN 978-80-210-6118-7
Klíčová slova česky e-learning, online výukové materiály, testy
Klíčová slova anglicky e-learning, online teaching materials, tests
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 9. 10. 2013 14:39.
Anotace
Příručka je určena především pro tvůrce elektronických studijních materiálů pro žáky středních zdravotnických škol, zejména pro studijní obor Zdravotnický asistent, Diplomovaný zubní technik, Diplomovaný oční optik a Diplomovaný nutriční terapeut. Hlavním obsahem jsou doporučení pro zkvalitnění připravovaných studijních materiálů z odborného hlediska (nikoli technický popis). Příručka se zaměřuje na klíčové aspekty efektivního ověřování odborných a profesních znalostí v oblasti ošetřovatelské péče u různých nelékařských pracovníků. Příručka obsahuje desatero primárních požadavků a vzájemně navazujících a prolínajících se kroků pro přípravu testů , včetně příkladů zpracování. Zaměřuje se také na přípravu a využití výukové kazuistiky. Poskytuje teoretický rámec důvodů využívání kazuistik v pregraduální výuce a provádí myšlenkovým postupem při fázi zpracování a opět řadu konkrétních příkladů.
Anotace anglicky
Primarily, this manual is intended for teachers creating electronic learning materials for secondary medical schools, especially for the study field of medical assistants, qualified dental technicians, opticians and qualified dietitians. The main focus of the manual are the recommendations for improving the quality of learning materials prepared from a professional point of view (not a mere technical description). The guide focuses on the key aspects of effective validation of technical and professional knowledge in the field of nursing care in a variety of non-medical specializations. It contains ten vital requirements and mutually related and converging steps to prepare tests, including examples. It also focuses on the preparation and use of teaching through case studies. It not only provides a theoretical framework for the use of case studies in undergraduate teaching, but also leads the reader through the various stages of processing illustrated on a number of specific examples.
Návaznosti
CZ.1.07/1.1.02/02.0074, interní kód MUNázev: Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách (Akronym: Obrazová data na SZŠ)
Investor: Jihomoravský kraj, Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách, 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 27. 11. 2022 12:35