POKORNÁ, Andrea, Nina HRTOŇOVÁ and Tamara VÁŇOVÁ. Testy a kazuistiky z pohledu odborného zaměření. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 32 pp. ISBN 978-80-210-6118-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Testy a kazuistiky z pohledu odborného zaměření
Name in Czech Testy a kazuistiky z pohledu odborného zaměření
Authors POKORNÁ, Andrea, Nina HRTOŇOVÁ and Tamara VÁŇOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 32 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Computer Science
ISBN 978-80-210-6118-7
Keywords (in Czech) e-learning, online výukové materiály, testy
Keywords in English e-learning, online teaching materials, tests
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 9/10/2013 14:39.
Abstract
Příručka je určena především pro tvůrce elektronických studijních materiálů pro žáky středních zdravotnických škol, zejména pro studijní obor Zdravotnický asistent, Diplomovaný zubní technik, Diplomovaný oční optik a Diplomovaný nutriční terapeut. Hlavním obsahem jsou doporučení pro zkvalitnění připravovaných studijních materiálů z odborného hlediska (nikoli technický popis). Příručka se zaměřuje na klíčové aspekty efektivního ověřování odborných a profesních znalostí v oblasti ošetřovatelské péče u různých nelékařských pracovníků. Příručka obsahuje desatero primárních požadavků a vzájemně navazujících a prolínajících se kroků pro přípravu testů , včetně příkladů zpracování. Zaměřuje se také na přípravu a využití výukové kazuistiky. Poskytuje teoretický rámec důvodů využívání kazuistik v pregraduální výuce a provádí myšlenkovým postupem při fázi zpracování a opět řadu konkrétních příkladů.
Abstract (in English)
Primarily, this manual is intended for teachers creating electronic learning materials for secondary medical schools, especially for the study field of medical assistants, qualified dental technicians, opticians and qualified dietitians. The main focus of the manual are the recommendations for improving the quality of learning materials prepared from a professional point of view (not a mere technical description). The guide focuses on the key aspects of effective validation of technical and professional knowledge in the field of nursing care in a variety of non-medical specializations. It contains ten vital requirements and mutually related and converging steps to prepare tests, including examples. It also focuses on the preparation and use of teaching through case studies. It not only provides a theoretical framework for the use of case studies in undergraduate teaching, but also leads the reader through the various stages of processing illustrated on a number of specific examples.
Links
CZ.1.07/1.1.02/02.0074, interní kód MUName: Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách (Acronym: Obrazová data na SZŠ)
Investor: South-Moravian Region, 1.1 Improving quality in education
PrintDisplayed: 26/11/2022 16:45