VÁŇOVÁ, Tamara, Nina HRTOŇOVÁ a Andrea POKORNÁ. Životní cyklus kurzu v LMS Moodle. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 64 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Životní cyklus kurzu v LMS Moodle
Název česky Životní cyklus kurzu v LMS Moodle
Autoři VÁŇOVÁ, Tamara, Nina HRTOŇOVÁ a Andrea POKORNÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 64 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Ústav výpočetní techniky
Klíčová slova česky e-learning, kurzy, Moodle
Klíčová slova anglicky e-learning, courses, Moodle
Změnil Změnila: PhDr. Tamara Váňová, učo 2227. Změněno: 26. 2. 2013 19:31.
Anotace
Metodická příručka se týká jednotlivých kroků, rad a pedagogických tipů, které jsou potřebné při vytvoření, nastavení, správě a opětovném používání jednotlivých kurzů v LMS Moodle. V prvé řadě je podrobně popsáno, jak vytvořit a nastavit základní verzi kurzu, ať už v tématickém, chronologickém nebo diskusním režimu. Je vysvětlen rozdíl mezi kurzem v běžném režimu zápisu a metakurzem. Příručka se věnuje i postupům, jak vyučující může svým studentům nastavit přístup do kurzu a jak jim sdělit potřebné informace. Obsahuje i základní informace o vytváření účtů v systému a nastavení rolí v jednotlivých kurzech a práci se skupinami. Další část se věnuje navigaci a optimálnímu rozvržení jednotlivých položek v osnově kurzu a práci s postranními bloky. V poslední části se krok po kroku popisuje zálohování jednotlivých modulů i celých kurzů, aktualizace jejich dalších verzí a návod, jak kurzy resetovat pro následné využití v dalším běhu.
Anotace anglicky
The methodological manual covers individual steps, advice and teaching tips that are needed for the creation, setup, management, and reuse of courses in LMS Moodle. Firstly, it describes in detail how to create and set up a basic version of the course in a number of modes: thematic, chronological or discussion mode. It explains the difference between the normal enrolment and meta course setups. The manual also explains how teachers can set their students' access to the course and how to communicate the necessary information. It also contains basic information about creating accounts in the system, sets of roles in individual courses, and how to work with groups. It also deals with navigation, discusses the best layout of each item in the outline of the course and explains how to work with sideblocks. The last part describes a step-by-step backup of individual modules and whole courses, how to update versions and how to reset the course for subsequent use in the next run.
Návaznosti
CZ.1.07/1.1.02/02.0074, interní kód MUNázev: Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách (Akronym: Obrazová data na SZŠ)
Investor: Jihomoravský kraj, Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách, 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 30. 6. 2022 14:55