VÁŇOVÁ, Tamara, Nina HRTOŇOVÁ and Andrea POKORNÁ. Životní cyklus kurzu v LMS Moodle. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 64 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Životní cyklus kurzu v LMS Moodle
Name in Czech Životní cyklus kurzu v LMS Moodle
Authors VÁŇOVÁ, Tamara, Nina HRTOŇOVÁ and Andrea POKORNÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 64 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Computer Science
Keywords (in Czech) e-learning, kurzy, Moodle
Keywords in English e-learning, courses, Moodle
Changed by Changed by: PhDr. Tamara Váňová, učo 2227. Changed: 26. 2. 2013 19:31.
Abstract
Metodická příručka se týká jednotlivých kroků, rad a pedagogických tipů, které jsou potřebné při vytvoření, nastavení, správě a opětovném používání jednotlivých kurzů v LMS Moodle. V prvé řadě je podrobně popsáno, jak vytvořit a nastavit základní verzi kurzu, ať už v tématickém, chronologickém nebo diskusním režimu. Je vysvětlen rozdíl mezi kurzem v běžném režimu zápisu a metakurzem. Příručka se věnuje i postupům, jak vyučující může svým studentům nastavit přístup do kurzu a jak jim sdělit potřebné informace. Obsahuje i základní informace o vytváření účtů v systému a nastavení rolí v jednotlivých kurzech a práci se skupinami. Další část se věnuje navigaci a optimálnímu rozvržení jednotlivých položek v osnově kurzu a práci s postranními bloky. V poslední části se krok po kroku popisuje zálohování jednotlivých modulů i celých kurzů, aktualizace jejich dalších verzí a návod, jak kurzy resetovat pro následné využití v dalším běhu.
Abstract (in English)
The methodological manual covers individual steps, advice and teaching tips that are needed for the creation, setup, management, and reuse of courses in LMS Moodle. Firstly, it describes in detail how to create and set up a basic version of the course in a number of modes: thematic, chronological or discussion mode. It explains the difference between the normal enrolment and meta course setups. The manual also explains how teachers can set their students' access to the course and how to communicate the necessary information. It also contains basic information about creating accounts in the system, sets of roles in individual courses, and how to work with groups. It also deals with navigation, discusses the best layout of each item in the outline of the course and explains how to work with sideblocks. The last part describes a step-by-step backup of individual modules and whole courses, how to update versions and how to reset the course for subsequent use in the next run.
Links
CZ.1.07/1.1.02/02.0074, interní kód MUName: Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách (Acronym: Obrazová data na SZŠ)
Investor: South-Moravian Region, 1.1 Improving quality in education
PrintDisplayed: 1. 7. 2022 04:41