HRTOŇOVÁ, Nina, Petra MORAVCOVÁ, Andrea POKORNÁ a Tamara VÁŇOVÁ. Medicínská obrazová data ve výuce na SZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 48 s. ISBN 978-80-210-6116-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Medicínská obrazová data ve výuce na SZŠ
Název česky Medicínská obrazová data ve výuce na SZŠ
Autoři HRTOŇOVÁ, Nina, Petra MORAVCOVÁ, Andrea POKORNÁ a Tamara VÁŇOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 48 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Ústav výpočetní techniky
ISBN 978-80-210-6116-3
Klíčová slova česky e-learning; medicínská obrazová data; Moodle
Klíčová slova anglicky e-learning; medical image data; Moodle
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 9. 10. 2013 13:36.
Anotace
Metodická příručka. V rámci projektu využívají žáci počítačové aplikace pro digitální zpracování medicínských obrazových informací, které se uplatňují v moderních zdravotnických zařízeních. Na základě zkušeností z využívání databáze medicínských obrazových informací učiteli a žáky v projektu shrnuje příručka vybrané informace z oblastí: - zpracování medicínských obrazových dat v současné praxi, - nástroje přístupu k těmto datům – pracovní stanice TomoCon WS a prostřednictvím webového prohlížeče, - využívání medicínských obrazových dat ve výuce, - propojení databáze s obsahem e-learningových kurzů v LMS Moodle, - konkrétní metodické návrhy možností zařazení ve výuce na SZŠ.
Anotace anglicky
Within the project, students were taught how to use computer applications for digital processing of medical image data applied in modern medical facilities. The handbook summarizes the teachers' and pupils' experience gained in the project while using the database of medical image information from the following areas: - processing medical image data in present practice, - tools to access that data - TomoCon WS workstation and a web browser, - use of medical images in teaching, - interconnection of databases containing e-learning courses in LMS Moodle, - specific methodological proposals include options in education at secondary nursing schools.
Návaznosti
CZ.1.07/1.1.02/02.0074, interní kód MUNázev: Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách (Akronym: Obrazová data na SZŠ)
Investor: Jihomoravský kraj, Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách, 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 28. 6. 2022 11:13