RYBÁŘ, Radovan, Oldřich KRÁLÍK, Petr JEMELKA, Marta GOŇCOVÁ, Erika VONKOVÁ, Svatopluk NOVÁK, Jozef MEČIAR, Radim ŠTĚRBA, Jiří NOLČ, Zdeněk HONS and Milan VALACH. Krize společnosti a její projev ve společenských vědách (Crisis of society and its manifestation in the Social Sciences). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 191 pp. Spisy Pedagogické fakulty č. 157. ISBN 978-80-210-6054-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Krize společnosti a její projev ve společenských vědách
Name (in English) Crisis of society and its manifestation in the Social Sciences
Authors RYBÁŘ, Radovan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Oldřich KRÁLÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petr JEMELKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Marta GOŇCOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Erika VONKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Svatopluk NOVÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jozef MEČIAR (203 Czech Republic), Radim ŠTĚRBA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří NOLČ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zdeněk HONS (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Milan VALACH (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 191 pp. Spisy Pedagogické fakulty č. 157, 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00064127
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6054-8
Keywords in English crisis of society; social science; econimics;cultural studies philosophy;political science; ethics; sociology; didactics and geography
Tags Munipress
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Erika Vonková, učo 1635. Changed: 12/12/2013 12:05.
Abstract
Monografie Krize společnosti a její projev ve společenských vědách Katedry občanské výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vychází z vlastního výzkumu zaměřeného na výchovu k občanství, demokracii a humanitě. Monografie obsahuje 10 kapitol z jednotlivých společenskovědních disciplín v rozsahu od ekonomie přes kulturologii, estetiku, filosofii, politologii, etiku, sociologii, státovědu, oborovou didaktiku až po geografii. Jednotlivé kapitoly přibližují nejen obecné otázky jednotlivých vědních oborů, které jsou na katedře občanské výchovy přednášeny, ale i některé aktuální poznatky získané při výuce nebo z praxe.
Abstract (in English)
Monograph called Crisis of society and its manifestation in the Social Sciences of Department of Civics of Pedagogical Faculty of Masaryk University is based on its own research focused on citizenship education, democracy and humanity. The monograph contains 10 chapters about individual social science disciplines included economics, cultural studies, aesthetics, philosophy, political science, ethics, sociology, political science, didactics and geography. Individual chapters deal with not only the general questions of scientific disciplines which are presented at the Department of Civics but they are also focused on some actual knowledge acquired in teaching or practice.
PrintDisplayed: 31/1/2023 14:30