SYSLOVÁ, Zora. Strategy supporting the learning process of pre-school children. In Gasiorek, K.; Paśko, I. Poznawanie świata w edukacji dziecka. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. p. 471-478. ISBN 978-83-7271-756-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Strategy supporting the learning process of pre-school children
Name in Czech Strategie podporující učení dítěte předškolního věku
Authors SYSLOVÁ, Zora (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Kraków, Poznawanie świata w edukacji dziecka, p. 471-478, 8 pp. 2012.
Publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00064134
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-83-7271-756-6
Keywords (in Czech) strategie předškolního vzdělávání; sociální učení; situační učení; prožitkové učení; individualizace; skupinové činnosti.
Keywords in English strategy of pre-school education; social learning; situation learning; experience learning; individualization; team activities.
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595. Changed: 25/3/2013 09:29.
Abstract
Chapter deals with problems of outlasting approaches in the pre-school education which are typical for totalitarian system. In the preface the specific features of learning of the pre-school age children are presented. These features are presented in the context with demands included in curriculum documents in the Czech Republic, first of all in the Frame Educational Program for Pre-primary Education. The final part of contribution outlines the results of the research in kindergartens, which has been focused to the identification of strategies supporting the child's learning.
Abstract (in Czech)
Kapitola se zabývá problematikou přetrvávajících přístupů v předškolním vzdělávání typických pro totalitní režim. V úvodu příspěvku jsou představeny specifické rysy učení dětí předškolního věku. Ty jsou prezentovány v souvislosti s požadavky obsaženými v kurikulárních dokumentech České republiky, především v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Závěrečná část příspěvku přibližuje výsledky výzkumného šetření v mateřských školách, které bylo zaměřeno na identifikaci strategií podporujících učení dítěte.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
tiraz.jpg   File version Syslová, Z. 11/3/2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1089359/tiraz.jpg
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1089359/tiraz.jpg
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1089359/tiraz.jpg?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1089359/tiraz.jpg?info
Uploaded/Created
Mon 11/3/2013 11:22, doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595
Attributes
 

tiraz.jpg

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1089359/tiraz.jpg
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1089359/tiraz.jpg
File type
JPEG image (image/jpeg)
Size
30,1 KB
Hash md5
16b17090b4ac748465d9f8a1bec9bf01
Uploaded/Created
Mon 11/3/2013 11:22
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 12/8/2022 08:39