MALENOVÁ, Eva. Proměny ruské autorské písně na konci 20. století (Metamorphoses of the Russian author's songs at the end of the 20th century). In Pospíšil Ivo, Šaur Josef. Areál Ruska ve světle historických výročí (1709, 1812, 1941, 1991): jazyk – literatura – dějiny kultury. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 109-113. 1. ISBN 978-80-210-5904-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Proměny ruské autorské písně na konci 20. století
Name (in English) Metamorphoses of the Russian author's songs at the end of the 20th century
Authors MALENOVÁ, Eva (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Areál Ruska ve světle historických výročí (1709, 1812, 1941, 1991): jazyk – literatura – dějiny kultury. p. 109-113, 5 pp. 1. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00064135
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5904-7
Keywords (in Czech) ruská autorská píseň; tzv. amatérská píseň (samodějatelnaja pesnja); tvorba bardů
Keywords in English author song (avtorskaya pesnya); so called amateur song (samodejatelnaja pesnja); bardic song
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Eva Kudrjavceva Malenová, Ph.D., učo 52980. Changed: 20. 3. 2013 17:24.
Abstract
V článku se zkoumá historie termínu "autorská píseň" v ruském kontextu. Nepřesnost termínu je vysvětlena různorodostí žánru, který tvořili a tvoří nejen profesionálové. Analyzují se proměny a různé současné podoby žánru. Důraz je kladen také na česko-ruský kontext.
Abstract (in English)
The article discusses the history and development of the term "author's song" in the Russian context. Incorrectness of the term is explained by heterogeneity of the genre, in which were not only professionals. Also important is the Czech-Russian context.
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 02:40