Informační systém MU
JUŘENÍKOVÁ, Petra, Miroslava KYASOVÁ, Jitka HŮSKOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Igor KUBA, Michaela SCHNEIDEROVÁ, Hana PINKAVOVÁ, Andrea POKORNÁ, Zdeňka KNECHTOVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Olga JANÍKOVÁ and Soňa VASMANSKÁ. VII. Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání (VII. International Conference of general Nurses and Workers Educating Paramedicall Staff). 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name VII. Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání
Name in Czech VII. Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání
Name (in English) VII. International Conference of general Nurses and Workers Educating Paramedicall Staff
Authors JUŘENÍKOVÁ, Petra, Miroslava KYASOVÁ, Jitka HŮSKOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Igor KUBA, Michaela SCHNEIDEROVÁ, Hana PINKAVOVÁ, Andrea POKORNÁ, Zdeňka KNECHTOVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Olga JANÍKOVÁ and Soňa VASMANSKÁ.
Edition 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Organization of a conference
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) všeobecná sestra, celoživotní vzdělávání, výzkum, ošetřovatelství
Keywords in English general nurse, long life education, research, nursing
Tags International impact
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 15. 3. 2013 17:15.
Abstract
VII. Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání byla zaměřena na podporu a prezentaci výstupů výzkumu v oboru Ošetřovatelství, problematiku a možnosti inovace systému zvdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, zejm. všeobecných sester
Abstract (in English)
VII. International Conference of general Nurses and Workers Educating Paramedical Staff was focused on increasing and presentation of nursing research outcomes, issues and possibilities of system inovation for educating Paramedical staff, particulary General Nurses.
Displayed: 30. 9. 2022 01:12