ŠTĚPÁNEK, Kamil. HRANÝ HISTORICKÝ FILM JAKO PODNĚT OBOROVĚ DIDAKTICKÉHO VÝZKUMU (Historical fiction film as a theme of didactic research). Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd,. 2012, roč. 26,, 2/2012, p. 349-357, 8 pp. ISSN 1211-6068.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name HRANÝ HISTORICKÝ FILM JAKO PODNĚT OBOROVĚ DIDAKTICKÉHO VÝZKUMU
Name (in English) Historical fiction film as a theme of didactic research
Authors ŠTĚPÁNEK, Kamil (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, 2012, 1211-6068.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00064139
Organization unit Faculty of Education
Keywords in English Key words: media-aided education; methodology of history; historian film; teaching history;
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc., učo 516. Changed: 18. 2. 2015 17:58.
Abstract
Předkládaná studie představuje vstupní analýzu výzkumných možností oborové didaktiky dějepisu (s přihlédnutím k mediální výchově) v kontextech hraného historického filmu. V centru pozornosti jsou předpokládané vlivy filmového média, spojitost filmových obrazů minulosti s historickým vědomím a mediální gramotností. Text se zabývá problematikou hypotéz a výzkumných otázek k analýze zkoumaného objektu, na jejichž základě bude možné odhadnout potenciál vlivu hraného filmu na recipienta – zejména žáka 2. stupně základní školy.
Abstract (in English)
This study introduces an initial analysis of research possibilities of the didactics of history (with regard to media education) in the context of historical fiction film. It is focused on the impacts of the film medium, relationship among film images of the past with historical awareness and media literacy. The text deals with the problems of hypotheses and research questions in connection with the analysis of the examined object, which allows to estimate the influence of fiction film on the recipient - especially on the students of upper primary school.
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 19:50