JIREČEK, Miroslav. K výuce dějepisu na školách obecných a měšťanských v Československu v letech 1945-1948 z hlediska vývoje kurikulárních dokumentů (History Education at Primary Schools in Czechoslovakia in 1945-1948 in Terms of Development of Curricula). Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 26/2012, No 2, p. 290-316. ISSN 1211-6068.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name K výuce dějepisu na školách obecných a měšťanských v Československu v letech 1945-1948 z hlediska vývoje kurikulárních dokumentů
Name in Czech K výuce dějepisu na školách obecných a měšťanských v Československu v letech 1945-1948 z hlediska vývoje kurikulárních dokumentů
Name (in English) History Education at Primary Schools in Czechoslovakia in 1945-1948 in Terms of Development of Curricula
Authors JIREČEK, Miroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, Brno, Masarykova univerzita, 2012, 1211-6068.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00064151
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) dějepis; učební plány; Československo
Keywords in English history; curriculum; Czechoslovakia
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Miroslav Jireček, Ph.D., učo 135695. Changed: 4/4/2013 16:50.
Abstract
Příspěvek podává stručný chronologický průřez výuky dějepisu na školách obecných a měšťanských v Československu v letech 1945–1948 z hlediska změn, kterými v této době prošly základní kurikulární dokumenty vydávané na státní úrovni. Nastíněn je školský systém sledovaného období, popsány jsou sledované typy škol a proměny, kterými tyto školy prošly, nabídnut je pohled do školského zákonodárství sledovaného období.
Abstract (in English)
The contribution gives a brief chronological survey of history teaching at schools equivalent to the second stage of todays primary school in Czechoslovakia in 1945–1948 in terms of changes, which the basic curriculum documents issued at the state level passed at that time. There is briefly outlined the educational system in Czechoslovakia in 1945–1948, there are described the monitored types of school and the changes that these schools passed, there is also offered a insight into the educational legislation this period.
PrintDisplayed: 9/8/2022 12:57