JIREČEK, Miroslav. K výuce dějepisu na školách obecných a měšťanských v Československu v letech 1945-1948 z hlediska vývoje kurikulárních dokumentů. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 26/2012, č. 2, s. 290-316. ISSN 1211-6068.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název K výuce dějepisu na školách obecných a měšťanských v Československu v letech 1945-1948 z hlediska vývoje kurikulárních dokumentů
Název česky K výuce dějepisu na školách obecných a měšťanských v Československu v letech 1945-1948 z hlediska vývoje kurikulárních dokumentů
Název anglicky History Education at Primary Schools in Czechoslovakia in 1945-1948 in Terms of Development of Curricula
Autoři JIREČEK, Miroslav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, Brno, Masarykova univerzita, 2012, 1211-6068.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00064151
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky dějepis; učební plány; Československo
Klíčová slova anglicky history; curriculum; Czechoslovakia
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Miroslav Jireček, Ph.D., učo 135695. Změněno: 4. 4. 2013 16:50.
Anotace
Příspěvek podává stručný chronologický průřez výuky dějepisu na školách obecných a měšťanských v Československu v letech 1945–1948 z hlediska změn, kterými v této době prošly základní kurikulární dokumenty vydávané na státní úrovni. Nastíněn je školský systém sledovaného období, popsány jsou sledované typy škol a proměny, kterými tyto školy prošly, nabídnut je pohled do školského zákonodárství sledovaného období.
Anotace anglicky
The contribution gives a brief chronological survey of history teaching at schools equivalent to the second stage of todays primary school in Czechoslovakia in 1945–1948 in terms of changes, which the basic curriculum documents issued at the state level passed at that time. There is briefly outlined the educational system in Czechoslovakia in 1945–1948, there are described the monitored types of school and the changes that these schools passed, there is also offered a insight into the educational legislation this period.
VytisknoutZobrazeno: 20. 8. 2022 00:37