SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Jaroslava DOSEDLOVÁ and Helena KLIMUSOVÁ. Přesvědčení a chování VŠ studentů ve vztahu ke zdraví (Health beliefs and health behavior of university students). In Mezinárodní konference "Sociálne procesy a osobnosť 2012". 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Přesvědčení a chování VŠ studentů ve vztahu ke zdraví
Name (in English) Health beliefs and health behavior of university students
Authors SLOVÁČKOVÁ, Zuzana (203 Czechia, belonging to the institution), Jaroslava DOSEDLOVÁ (203 Czechia, guarantor, belonging to the institution) and Helena KLIMUSOVÁ (203 Czechia, belonging to the institution).
Edition Mezinárodní konference "Sociálne procesy a osobnosť 2012" 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 50101 Psychology
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/12:00058588
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English health beliefs; health behavior
Changed by Changed by: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., učo 10547. Changed: 16/4/2018 14:10.
Abstract
Cílem našeho výzkumu bylo analyzovat přesvědčení studentů VŠ vztahující se ke zdraví a zjistit, zda a jak se tato přesvědčení promítají do toho, jaké formy chování souvisejícího se zdravím studenti vykazují. Výzkumný soubor: N = 1617 VŠ studentů, 1241 žen (76,7%), 376 mužů(23,3%), prům. věk 22,4 let(sd=2.5) Metoda: 1. Škála chování souvisejícího se zdravím (Dosedlová, Slováčková, Klimusová, 2010) 2. Škála orientace ke zdraví (Health Orientation Scale, Snell,1997) Výsledky: Studenti VŠ jsou přesvědčeni, že svůj zdravotní stav mohou do značné míry sami ovlivnit a současně jsou vnímaví ke svým tělesným pochodům a změnám ve zdravotním stavu. Neprožívají ve vyšší míře obavy spojené se zdravotním stavem, ani je neznepokojuje, zda lidé v jejich okolí nehodnotí jejich zdraví negativně. Nebyly nalezeny významnější rozdíly mezi muži a ženami. Z faktorů chování spojeného se zdravím mají vztah ke škálám přesvědčení o zdraví především pohybová aktivita, duševní hygiena a prevence.
Abstract (in English)
The aim of our study is to analyse health beliefs of university students and to find how these beliefs influence forms of students health behavior. Research sample: N = 1617 university students, 1241 women (76,7%), 376 men (23,3%), average age 22,4 (sd=2.5) Methods: Health behavior scale (Dosedlová, Slováčková, Klimusová, 2010), (Health Orientation Scale, Snell,1997)Findings: Students are convinced that they are able to influence their health status and are perceptive to their body and changes in health status. They are not worried about their health. No significant gender differences were found. From health behavior factors are related to health beliefs particularly physical activity, mental hygiene and prevention.
Links
GA406/09/0611, research and development projectName: Kognitivní předpoklady zdraví podporujícího chování
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 13/8/2020 03:13