STROBACHOVÁ, Barbara. Bariéry v edukaci romských žáků : Fenomenologický přístup v sociálně-pedagogickém výzkumu. In Jiří Němec (ed.). Výzkum a edukace sociálně znevýhodněných žáků. Romští žáci, děti cizinců (uprchlíků), teorie, výzkum, edukační strategie. Brno: Paido, 2012. s. 51-69. Sociálněpedagogický výzkum. ISBN 978-80-7315-224-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Bariéry v edukaci romských žáků : Fenomenologický přístup v sociálně-pedagogickém výzkumu
Název anglicky Educational barriers experienced by Roma children : The phenomenological approach in social-pedagogy research
Autoři STROBACHOVÁ, Barbara (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Výzkum a edukace sociálně znevýhodněných žáků. Romští žáci, děti cizinců (uprchlíků), teorie, výzkum, edukační strategie, od s. 51-69, 19 s. Sociálněpedagogický výzkum, 2012.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00064170
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-224-6
Klíčová slova česky Bariéry ve vzdělávání; romské děti; sociálněpedagogický výzkum; fenomenologie
Klíčová slova anglicky Educational barriers; Roma children; social-pedagogy research; phenomenology
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D., učo 64877. Změněno: 8. 4. 2013 14:57.
Anotace
Cílem kapitoly Barbary Strobachové „Bariéry ve vzdělávání ve zkušenosti romských dětí (Fenomenologický přístup v sociálně-pedagogickém výzkumu)“ bylo představení relativně nové fenomenologické metodologie jako užitečného nástroje pro účely výzkumu v sociálních vědách. Jednou z příčin, proč výzkumy z těchto oborů jsou často diskutabilní v komparaci s pozitivistickými tradicemi, je podle jejího názoru „zaostávání metodologie za praxí“. Tuto svoji tezi autorka ilustruje dále v části pojednávající o výzkumu bariér ve vzdělání romských žáků. V další části kapitoly autorka vysvětluje, jaký přínos v této oblasti může mít fenomenologická metodologie a představuje nám samotné principy fenomenologického přístupu: zkoumání objektivní reality je nahrazeno fenomény, jakožto objekty lidské zkušenosti. V důsledku toho se fenomenologický výzkum věnuje analýze zkušenosti z přímé výpovědi jedince. Jak se zmíněné principy odráží v konkrétní technice a jak vypadá realizace výzkumu je v textu ukázáno v posledních dvou částech textu. Ty obsahují popis Meaning constitution analysis (MCA), metody analýzy textu vycházející z teorie zakladatele fenomenologie E.Husserla a konečně i shrnutí výsledků dvou částí výzkumu na téma „Bariér ve vzdělávání romských dětí“, které v minulosti autorka pomocí této metody realizovala.
Anotace anglicky
The aim of Barbora Strobachová chapter "Educational barriers experienced by Roma children (The phenomenological approach in social-pedagogy research)" was to introduce a relatively new phenomenological methodology as a useful tool for the social studies research purposes. It was the methodology falling behind the practice which was according to the author the cause of controversial research results in social studies in comparison to positivist traditions. This proposition was analysed in the next part of this chapter dealing with research of barriers in Roma pupils education. The author also explained the phenomenological methodology asset in this area by introducing its principles: the research of objective reality is replaced by phenomena as objects of human experience. Thus the phenomenological research is concentrated on the direct testimony of an individual person experience analysis. The details of this technique using the mentioned principles and research implementation were in details shown later in the text showing the description of Meaning constitution analysis (MCA), which is a method of text analysis influenced by the founder of phenomenology E. Husserl. The author also summarized the results of Educational barriers in Roma children education research study she has done so far using this method.
Návaznosti
MUNI/A/1023/2010, interní kód MUNázev: Výzkum a edukace sociálně znevýhodněných skupin (Akronym: VY-S-O-S)
Investor: Masarykova univerzita, Výzkum a edukace sociálně znevýhodněných skupin, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 16. 5. 2022 13:19