STROBACHOVÁ, Barbara. Škola je náš společný svět : Fenomenologická analýza významu výpovědí romských dětí. In Lenka Gulová et al. Aktivizace sociálně znevýhodněných skupin v pedagogické praxi a výzkumu. Brno: MUNIPRESS, 2012. s. 54- 66. Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-6030-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Škola je náš společný svět : Fenomenologická analýza významu výpovědí romských dětí
Název anglicky School is our common World : Phenomenological Analysis of Meaning in the statements of Roma Children texts
Autoři STROBACHOVÁ, Barbara (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Aktivizace sociálně znevýhodněných skupin v pedagogické praxi a výzkumu, od s. 54- 66, 13 s. Sociálně pedagogický výzkum, 2012.
Nakladatel MUNIPRESS
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00064175
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6030-2
Klíčová slova česky Romské děti; výchova; sociální pedagogika; fenomenologie
Klíčová slova anglicky Roma children; Education; Social pedagogy; Phenomenology
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D., učo 64877. Změněno: 8. 4. 2013 15:00.
Anotace
Výzkum realizovaný v stávajícím projektu je již třetí navazující částí výzkumného záměru mapujícího vztah romských dětí a školy. Dvě první části, Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků I. a II. (10186/2009-6 a 8555-37/2010-27), s podtitulem „Bariéry ve vzdělávání romských dětí“, měly za cíl pomocí fenomenologické analýzy romských výpovědi dětí na téma „škola“ přispět k propracovanějšímu popisu těchto bariér a odpovědět na otázku „co konkrétně brání romským dětem“ úspěšně procházet školním vzděláním. Tato třetí část se má pokusit z realizovaných rozhovorů získat co nejcelistvější obraz „školy“. Tedy má popsat všechny významy, kterých pojem škola pro tyto děti může nabývat. Analýza výpovědí romských dětí byla konfrontována s výpovědí speciální pedagožky ze stejné ZŠ, výstupem výzkmu byla i jejich představa o ideální škole.
Anotace anglicky
Research carried out in the present project is the third part of the follow-up research project mapping the relationship of Roma children and schools. The first two parts, Analysis of training needs of Roma pupils I. and II. (10186/2009-6 and 8555-37/2010-27), subtitled "Barriers to the education of Roma children", were aimed by the mean of the phenomenological analysis of the testimony of Roma children on the theme "school" to contribute to a more sophisticated description of these barriers and to answer the question "what specifically prevents Roma children successfully navigate school education”. This third part is to try to get from the actual interviews as possible complete picture of "School". So should describe all the meanings which the concept of school for these children may acquire. Analysis of the experiences of Roma children were confronted with the interview with special teacher from the same school. On of the outputs was also a comparison of their idea of the perfect school.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 30. 6. 2022 15:52